Timp de 30 de luni (01.07.2020 – 31.12.2022), Asociația Nevo Parudimos, alături de alți 14 parteneri europeni, implementează proiectul Dream Road – Regiunea Dunării pentru un acces mai bun și o mai puternică dezvoltare a romilor, proiect cofinanțat din fonduri ale Uniunii Europene (FEDR, IPA, ENI) în cadrul Programului transnațional Interreg Dunăre în cadrul Priorității 4 – Regiunea Dunării bine guvernată.

 

Obiectivul specific al proiectului este îmbunătățirea capacităților instituționale pentru a aborda provocările societale majore.

 

Dinamica excluziunii, a inegalității sociale și a sărăciei este reflectată în fiecare aspect al vieții de zi cu zi a celor 10-12 milioane de romi din Europa. În ultimii ani, speranța unui progres în acest sens a fost spulberată de un discurs politic întărit, cu impact deosebit de dur asupra romilor care trăiesc în condiții covârșitor de proaste la marginea societății și care se confruntă cu niveluri extreme de excluziune socială.

Proiectul DREAM ROAD încearcă să împuternicească membrii comunităților de romi să devină agenți ai schimbării în acest sens. Dezvoltarea participativă a unor noi intervenții pentru îmbunătățirea alfabetizării digitale, informaționale și funcționale a romilor și stabilirea unor alianțe largi în implementarea acestora sunt rezultatele cheie pe care le așteptăm de la acest proiect.

Cu ajutorul laboratoarelor de învățare colaborativă sprijinită de computer, învățare practică și acces digital, membrii comunităților dezavantajate vizate de proiect vor obține abilități noi și vor învăța cum să funcționeze ca utilizatori informați și membri egali în societate. Cooperarea semnificativă dintre comunităților de romi, a autorităților publice și a comunităților locale este esențială pentru obținerea succesului în implementarea acestor ecosisteme comunitare.

DREAM ROAD dezvoltă capacitățile organismelor publice de a face față mai bine problemelor romilor prin inovație și dialog, oferind reprezentanților comunității cunoștințele necesare pentru a obține un impact durabil. Obiectivul pe termen lung este de a crea procese durabile și semnificative, transparente și interactive care să stimuleze reacția reciprocă a tuturor actorilor din societate. Cadrul transnațional va permite implementarea soluțiilor transferabile, testate în medii specifice la nivel local, care vor servi drept orientări în elaborarea de viitoare politici în favoarea grupurilor dezavantajate.

Consorțiul proiectului cuprinde 15 parteneri din 10 țări diferite. Țările implicate sunt Slovenia, Republica Cehă, Ungaria, România, Bulgaria, Austria, Slovacia, Serbia, Moldova, Ucraina.