2023-2024

Perioada: 01.06.2023 – 31.08.2024

Nr. contract: 2023-1-RO01-KA151-YOU-000135554

Buget: 132 075,00 EUR

Obiective:

  1. Creșterea ofertei de oportunități de dezvoltare personală pentru tineri
  2. Capacitarea tinerilor din diferite medii defavorizate și în special a tinerilor romi pentru a putea lupta împotriva incluziunii și discriminării
  3. Împuternicirea tinerilor din comunitatea locală să devină cetățeni activi, să se implice activ în societate
  4. Capacitarea organizațiilor neguvernamentale care lucrează cu tineri dezavantajați, îndeosebi de etnie romă, pentru creșterea calității lucrului cu acești tineri
  5. Creșterea calității activităților sectorului ONG destinate tinerilor și dezvoltarea activităților de tineret

 

Disclaimer

Aceasta comunicare reflecta doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeana nu poate fi facuta responsabila pentru informatiile transmise.

ACTIVITATI:


Vote for an inclusive future

Stars of Inclusion

PBA – Partnership for Inclusion