Lider proiect: ERGO Network

Nr. initiativa: VS/2019/0153

Nr. parteneriat: VS/2017/0468

Sub egita CLLD (Dezvoltarea locală condusă de comunitate), o inițiativă pentru implicarea cetățenilor la nivel local în a răspunde activ la provocările sociale, de mediu și economice actuale și un instrument promițător pentru investiții în incluziunea romilor, Asociația Nevo Parudimos a participat în decursul anului 2019 la următoarele evenimente de capacitare:

Întâlnire de lucru a Grupurilor de Acțiune Locală din Regiunea de Vest, pe tema „Procesul și principiile CLLD urban – măsuri în domeniul incluziunii sociale a minorității rome. Activități de monitorizare a Strategiilor de dezvoltare locală ”. Evenimentul a fost organizat în perioada 17-18 Aprilie 2019, la sediul Prefecturii județului Timiș.

Vizită a echipei ERGO Network la Reșița în perioada 6-9 iunie 2019 pentru a afla despre munca asociației cu privire la CLLD și parteneriatele locale, succesele și provocările întâmpinate.

Obiectivele vizitei au fost:

 • crearea unei rețele puternice de organizații membre care creează legături orizontale între ele pentru a susține munca reciprocă.
 • facilitarea învățării peer-to-peer între membri și împărtășirea de exemple de bune practici ale muncii lor în domeniul incluziunii sociale și al reducerii sărăciei romilor.

Training pentru actorii locali şi pentru echipele Grupurilor de Acţiune Locală Urbane la Timișoara, în perioada 28-29 noiembrie 2019, în cadrul căruia au fost atinse următoarele aspecte:

 • Specificul comunităţii de Romi (perspective sociale, economice şi culturale).  Tehnici şi metode de comunicare interetnică
 • Principii CLLD – dezvoltare comunitară o sansa pentru dezvoltarea comunitatilor marginalizate
 • Rolul GAL-urilor Urbane în implementarea CLLD
 • Rolul membrilor GALU in cadrul GALU
 • Oportunităţi de finanţări externă pentru SDL
 • Reguli de funcţionare şi finanţare a GAL-urilor
 • Proiectarea şi specificul managementului proiectelor finanţate prin GAL-urile Urbane – realizare ghiduri specifice
 • Transparenta si animarea GALU
 • Rolul membrilor comunitatii in implementarea strategiei GALU
 • Maparea tipurilor de proiecte cuprinze in SDL-urile GALU
 • Concluzii finale. Activitatea de Lobby si advocacy a GALU pentru programarea 2021-2027

Întâlnire Roma Forum București, 02-03.12.2019 în cadrul căreia au fost discutate următoarele aspecte:

 • Legislatia impotriva antigypsismului
 • Maparea situatiei Scietatii civile in Romania
 • Oportunitati de finantare pentru comunitatile de romi. Grupurile de Actiune Locala din mediul urban si rural
 • Programul Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor
 • Proiecte de voluntariat o oportunitate pentru comunitatile de romi, ANPCDREP Corpul European de solidaritate.
 • Sustenabilitatea sectorului ONG in Romania
 • Dezvoltarea de parteneriate intre organizatiile de romi pentru initiative viitoare

Training de capacitare a membrilor GAL-urilor urbane din România – București, 04-05.12.2019 care a cuprins următoarele aspecte:

 • Specificul comunităţii de Romi (perspective sociale, economice şi culturale).  Tehnici şi metode de comunicare interetnică
 • Principii CLLD – dezvoltare comunitară o sansa pentru dezvoltarea comunitatilor marginalizate
 • Rolul GAL-urilor Urbane în implementarea CLLD
 • Rolul membrilor GALU in cadrul GALU
 • Oportunităţi de finanţări externă pentru SDL
 • Reguli de funcţionare şi finanţare a GAL-urilor
 • Proiectarea şi specificul managementului proiectelor finanţate prin GAL-urile Urbane – realizare ghiduri specifice
 • Transparenta si animarea GALU
 • Rolul membrilor comunitatii in implementarea strategiei GALU
 • Maparea tipurilor de proiecte cuprinze in SDL-urile GALU
 • Concluzii finale. Activitatea de Lobby si advocacy a GALU pentru programarea 2021-2027

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar operatorul de fon nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.