Lider proiect: ERGO Network

Nr. inițiativă; VS/2020-0028

Nr. parteneriat: VS/2017/0468

 

Sub egita CLLD (Dezvoltarea locală condusă de comunitate), o inițiativă pentru implicarea cetățenilor la nivel local în a răspunde activ la provocările sociale, de mediu și economice actuale și un instrument promițător pentru investiții în incluziunea romilor, Asociația Nevo Parudimos a participat în decursul anului 2020 la patru evenimente de capacitare.


Asociația Nevo Parudimos, în parteneriat cu Federația GAL-urilor Urbane, a organizat în 23.10.2020 seminarul online de informare: Implementarea Strategiilor de dezvoltare locală pe teritoriul orașelor / municipiilor cu peste 20.000 locuitori POCU O.S 5.1. la care au participat atât membrii GAL-urilor urbane din România, echipa FGU, reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene și ai Autorității de management al Programului Operațional Capital Uman și Ministerului Dezvoltării.

În cadrul întâlnirii au fost agreate următoarele aspecte:

 1. Scurtarea termenelor de prelucrare a solicitărilor venite de la echipele GAL-urilor urbane prin suplimentarea experților din cadrul OIR
 2. Tratarea în mod unitar a solicitarilor GAL-urilor urbane astfel încât să nu existe diferențe între soluțiile oferite/ răspunsurile pentru aceeași speță semnalată de doua GAL-uri din două regiuni diferite prin realizarea unui regulament comun aplicat unitar
 3. Scurtarea termenelor de evaluare și aprobare a proiectelor depuse de către GAL-uri sau propuse spre finanțare de către acestea ca fiind selectate în prealabil
 4. Realizarea de consultări periodice cu GAL-urile urbane pentru a putea întâmpina eventualele probleme apărute înainte ca acestea să devină critice.
 5. Organizarea de activități de capacitare, atât a echipelor GAL-urilor, cât și a echipelor din cadrul OIR pentru o mai bună înțelegere a principiilor DLRC și implementarea mai facilă a strategiilor de dezvoltare locală.
 6. Cuprinderea pentru noua programare a unui buget care să asigure continuitatea activităților inițiate în actuala perioadă și să ofere posibilitatea și altor GAL-uri să implementeze strategiile pe care le vor crea.

 


Asociația Nevo Parudimos a organizat două întâlniri de capacitare a societatii civile si identificare a provocarilor cu care se confruntă comunitățile de romi în România – la Craiova (13-14.11.2020) și Oradea (05-06.11.2020), în cadrul partneriatului realizat cu rețeaua ERGO. La cele două întâlniri au fost aduse în discuție o serie de probleme cu care se confruntă comunitățile de romi, fiind formulate o serie de recomandări în vederea soluționării acestora.

S-a subliniat nevoia acută de reacție față de fenomenul de excludere și discriminare a căror victimă sunt romii și care a ajuns să ia proporții în perioada pandemiei.

Dintre cele mai stringente probleme identificate, cu care se confruntă romii, amintim:

 1. Creșterea gradului de discriminare împotriva romilor
 2. Lipsa unor reacții ferme a autorităților față de fenomenele de discriminare și excluziune socială împotriva romilor
 3. Accesul mult mai redus la servicii publice odată cu mutarea acestora în mediul online pe timpul pandemiei – din cauza lipsei cunoștințelor tehnice ale etnicilor romi, pe de o parte, și lipsa echipamentelor care să le permită acestora să acceseze servicii online, pe de altă parte
 4. Lipsa unor organizații/ structuri/ instituții care să reacționeze prompt și rapid la fenomenele de exluziune și discriminare împotriva romilor
 5. Nivelul foarte redus de pregătire al persoanelor de etnie romă care au ajuns în functii publice si lipsa de experiență a acestora, care au dus la creșterea gradului de excludere și marginalizare
 6. Apariția, tot mai frecventă, a abuzurilor din partea unor instituții ale statului ale căror victime sunt etnici romi
 7. Excluderea romilor din procesele de consultare și de luare a deciziilor din cauza mutării tuturor acestor procese în domeniul online
 8. Creșterea numărului de copii de etnie romă care nu frecventează învățământul deoarece școala online nu este accesibilă pentru ei
 9. Creșterea gradului de sărăcie în rândul comunităților de romi din cauza restricțiilor de circulație și imposibilității de a realiza muncile sezoniere și activitățile care aduceau venituri familiei pe termen scurt

Participanții la cele două întâlniri au realizat o listă de recomandări menite să vină în sprijinul instituțiilor/ structurilor/ ministerelor ce au ca și sarcină rezolvarea acestora.

 


Nevo Parudimos, în calitate de membru ERGO (European Roma Grassroots Organisations Network) alături de Federatia Nationala a GAL-urilor Urbane, au organizat în perioada 20-22 noiembrie 2020 în Brebu, Caraș-Severin, un training pentru actorii locali şi pentru echipele Grupurilor de Acţiune Locală Urbane pe tema Dezvoltării Locale plasate sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) și a dezvoltării accesului la fondurile disponibile prin programul DLRC pentru romi.

La eveniment au participat doi reprezentați ai FGU și doi participanți din partea membrilor GAL (persoane fizice sau reprezentanți ai ONG-urilor de Romi sau care lucrează cu romii din cadrul FGU).

Întâlnirea și-a propus promovarea implementării principiilor DLRC, precum şi aplicarea principiilor şi obiectivelor DLRC în vederea creşterii capacităţii organizaţiilor comunităţilor de romi si a indivizilor membri in GAL-urile Urbane pentru a influenţa pozitiv implementarea transparentă a strategiilor de dezvoltare locală a GAL-urilor Urbane şi pentru a combate excluziunea socială.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.