Asociația Nevo Parudimos, prin managerul de proiect Daniel Grebeldinger, va fi reprezentată, în 27-28 noiembrie, la cea de-a XI-a întâlnire a Platformei Europene pentru incluziunea Romilor.

Întrunirea de la Bruxelles va debuta în după-amiaza zilei de 27 noiembrie, cu două workshop-uri paralele. Ambele se axează pe tranziția de la educație la angajare, iar secțiunea la care Daniel Grebeldinger va participa este cea referitoare la aspectele angajării care îi împiedică pe tinerii romi să facă trecerea de la educație la incluziunea pe piața muncii. Obiectivul workshop-ului este de a stabili un set de mesaje-cheie pentru factorii de decizie.

Prezentarea pregătită de Daniel Grebeldinger va acoperi diferite aspecte ale dificultăților pe care le întâmpină tinerii romi atunci când trec de la educație, la angajare: discriminare, funcționarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, alinierea sistemelor de formare profesională la nevoile pieței forței de muncă, sensibilizarea angajaților pentru a promova diversitatea la locul de muncă, rentabilizarea muncii pentru tinerii romi.