In data de 25 martie a avut loc a doua intalnire din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, in vederea infiintarii si consolidarii unui Consiliu Consultativ pe Probeme de Tineret. [ Vezi detalii despre a 3-a intalnire ]

Consiliul doreste sa se infiinteze ca fiind unul consultativ, nu decizional, avand ca tinta reprezentarea unei voci comune de tineret, monitorizare etc.

La aceasta  intalnire,  din partea asociatiei Nevo Parudimos a participat Elena Garofita Rupa
In cadrul intalnirii s-au dezbatut urmatoarele subiecte :

  1. Criterii de Participare in Consiliu
    2. Rolurile si Responsabilitatile Consiliului
    3. Proceduri de Inscriere in Consiliu
    4. Dialog Structurat
    5. Campania No hate speech

Urmand cele 5 puncte de referinta reprezentantii au fost grupati in echipe care sa stabileasca propunerile pentru buna infiintare a Consiliului.
In corelatie cu scopul intalnirii de Consiliu, reprezentanta de tineret rom a Organizatiei Nevo Parudimos a adus in dezbaterile grupurilor de lucru  urmatoarele :

– reprezentarea tinerilor romi la nivel de Consilii Consultative, disponibilitatatea in Consilii de Tineret etc a cel putin unui loc destinat unui reprezentant de tineret rom (consultari, dezbateri si luari de decizii de tineret)
– distribuirea egala de fonduri de tineret
– grupuri dezavantajate de tineri romi in mediu rural,
– incluziunea sociala a tinerilor romi
– informarea eficienta si nonexcluziva a tinerilor cu privire la oportunitati de dezvoltare sociala,
– includerea, in randul facilitatorilor ce vor fi pregatiti pentru Dialogul Structurat, a tinerilor romi care sa lucreze cu tineret rom si nu numai,

In cadrul intalnirii, Consiliul s-a aratat deschis in a lua in considerare si de a raspunde nevoilor tinerilor romi si nu numai.

Atat pentru participantii cat si pentru facilitatorii prezenti la grupurile de lucru, prioritate au avut urmatoarele subiecte :

– reprezentarea tinerilor romi la nivel de Consilii Consultative, disponibilitatatea in Consilii de Tineret etc a cel putin unui loc destinat unui reprezentant de tineret rom (consultari, dezbateri si luari de decizii de tineret)
– incluziunea sociala a tinerilor romi in programele destinate tinerilor, capacitarea acestora,
– includerea, in randul facilitatorilor ce vor fi pregatiti pentru Dialogul Structurat, a tinerilor romi care sa lucreze cu tineret rom si nu numai,
– informarea eficienta si nonexcluziva a tinerilor cu privire la oportunitati de dezvoltare sociala
– dezvoltarea de parteneriate, colaborari cu tineri, coordonatori de tineret, lideri etc
– membrii din campania No Hate Speech sunt dornici sa intre in contact si sa lucreze cu reteaua noastra de tineri romi.

Consiliul pe Probleme de Tineret a convocat membrii reprezentanti la o urmatoare intalnire pe 22 aprIlie la ora 11 am, in cadrul Ministerului si Tineretului si Sportului.