Lider proiect: Asociatia Co-Efficient Ungaria

Parteneri: Asociatia Nevo Parudimos, United Societies of Balkans

Perioada: 01.01.2021 – 31.03.2023

Buget: 121 514 EUR

Nr. proiect: 2020-2-HU01-KA205-079072

 

Asociația Nevo Parudimos, în parteneriat cu Asociația Co-Efficient Ungaria și Asociația United Society of Balkans din Grecia, demarează în această perioadă proiectul „Dimensiuni mai puțin cunoscute ale incluziunii în Sectorul de Tineret” (Hidden Dimensions of inclusion in the Youth Sector), finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Proiectul este rezultatul unei colaborări internaționale a trei organizații ale societății civile din Europa de Est care se implică în activități educative, sociale și de advocacy în comunitățile dezavantajate. Scopul proiectului este creșterea accesibilității serviciilor de tineret și a interesului implicării tinerilor cu dizabilități în proiecte la nivel european.

Organizațiile societății civile care colaborează în cadrul acestui proiect au o vastă experiență în implicarea tinerilor cu dizabilități în activități de învățare și dezvoltare personală implementate la nivel local și internațional. Incluziunea tinerilor cu dizabilități din cele trei comunități implicate este un obiectiv principal al activităților din cadrul acestui proiect, cu accent pe promovarea unei vieți independente și creșterea încrederii acestor tineri să devină cetățeni autosustenabili și activi.

Serviciile europene pentru tineri existente în prezent nu pun aproape deloc accent pe implicarea persoanelor cu dizabilități; conform datelor furnizate de Agenția Națională Erasmus+ din Ungaria, doar 1,9% din numărul total de participanți în proiectele de tineret finanțate prin Erasmus+ în 2019 au fost persoane cu nevoi speciale.

Tinerii care trăiesc cu dizabilități sunt adesea lipsiți de acces la activități comunitare și mai puțin dispuși să se mobilizeze, ceea ce le afectează statutul social și stilul de viață pe termen lung. Instituțiile de învățământ încearcă să integreze acești tineri, dar succesul acestor eforturi este limitat, limitările fiind: cadrul pedagogic inflexibil, lipsa experților calificați și lipsa unui mediu lipsit de bariere și adecvat nevoilor lor.

Pentru 27 de luni, proiectul Hidden Dimenssions își propune:

– să efectueze o serie de cercetări și să formuleze noi recomandări de politici în domeniul implicării tinerilor cu dizabilități în proiectele europene.
– să evalueze barierele din infrastructurile de muncă pentru tineret existente – definirea barierelor la un nivel cât mai larg posibil
– să adune date și cunoștințe de la profesioniștii care lucrează în domeniu.

Pe durata proiectului se va efectua un sondaj cu 50 de organizații de tineret din fiecare țară (cel puțin 150 de lucrători de tineret în fiecare țară) și 20 de interviuri aprofundate cu liderii organizațiilor de tineret selectate pentru a identifica nevoile organizațiilor pentru tineret atunci când vine vorba despre creșterea accesibilității serviciilor pe care le oferă pentru tinerii cu dizabilități din comunitatea locală.

Pe baza rezultatelor obținute în urma interviurilor mai sus menționate, în cadrul proiectului se va publica un raport de cercetare și se vor propune noi politici de creștere a accesibilității tinerilor cu dizabilități la proiectele europene și serviciile organizațiilor pentru tineri.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.