Lider proiect: YES Forum EWIV

Nr. proiect: 2019-1-DE02-KA202-006136

Perioada: 01.11.2019 – 30.04.2022

Buget: 312.516,00 EUR.

Parteneri:

 • INSTITOUTO EKPAIDEFTIKOU KAI EPAGGELMATIKOU
 • Centro San Viator
 • The Inclusion Network CIC
 • ASOCIATIA NEVO PARUDIMOS
 • PITEA KOMMUN
 • Bundesarbeitsgemeinschaft Kath. Jugendsozialarbeit (BAG KJS)

Asociația Nevo Parudimos este, începând cu anul 2019, partener în cadrul unui amplu proiect inițiat de YES Forum prin Erasmus+ KA202. Proiectul se numește It Works! și reprezintă un parteneriat strategic pentru educație și formare profesională.

CONTEXTUL PROIECTULUI
Șomajul este o preocupare constantă și o provocare în toată Europa în ultimii ani, cu atât mai mult cu cât un număr tot mai mare de oameni, în special tineri și migranți, întâmpină dificultăți în a găsi o modalitate de a intra pe piața muncii. Prin ocuparea forței de muncă, ciclul excluziunii sociale poate fi rupt pentru rezidenții din UE și din afara UE, în special pentru tinerii excluși social.

OBIECTIVE
Obiectivul principal al proiectului ItWorks! este de a dezvolta o abordare holistică a ocupării forței de muncă și a formării tinerilor excluși social, prin:

 • Corelarea tinerilor excluși social cu profesioniștii care lucrează cu aceștia și cu profesioniștii care lucrează în companii responsabile pentru programe de tip internship
 • Analiza nevoilor tinerilor defavorizați și șomeri;
 • Furnizarea de activități de consolidare a capacităților pentru ambele grupuri de profesioniști;
 • Oferirea unei pregătiri de competențe ușoare și a unei „scheme de formare asistată” pentru tinerii defavorizați;
 • Oferirea și instruirea de stagii pilot;
 • Dezvoltarea de linii directoare și manuale care rezumă această nouă metodă, vizând diferite grupuri și fiind ușor de adaptat.

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE

Patru produse principale (Rezultatele Intelectuale) vor fi dezvoltate împreună cu partenerii proiectului.

Înainte de a dezvolta aceste rezultate, partenerii proiectului vor efectua o cercetare privind stadiul tehnicii promovate de acest proiect, în fiecare țară parteneră. Aceste cercetări vor sta sta la baza înțelegerii specificităților fiecărei țări în dezvoltarea materialului necesar profesioniștilor și tinerilor adulți fără ocupație / educație. Acest lucru va stabili un context coerent pentru următoarele rezultate intelectuale care constă în acest proiect în raport cu dimensiunea europeană.

Rezultatele acestei cercetări vor fi publicate în două documente de sinteză diferite.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar punctul de vedere al autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.