Lider proiect: Centre for Social Innovation, Austria

Nr. proiect: DRP0200289

Perioada: 01.01.2024 – 30.06.2026

Buget: 2.260.571,80 EUR, din care 185.978,88 EUR bugetul Asociației Nevo Parudimos

Parteneri:

 • Centre for Social Innovation (AT)
 • NGO Youth Space (UA)
 • Association Nevo Parudimos (RO)
 • ION CREANGA State Pedagogical University of Chisinau (MD)
 • Association CO-Efficient (HU)
 • Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an Institution (SL)
 • HETFA Research Institute (HU)
 • DEX Innovation Centre (CZ)
 • Association Youth initiative Triestingtal (AT)
 • Austrian National Public Health Institute (AT)
 • Bulgarian Development Agency (BG)
 • KHC (RS)
 • Amica Educa (BA)
 • TUKE (SK)
 • The Competence Centre Future Health Promotion (AT)

Asociația Nevo Parudimos implementează timp de 30 de luni, în calitate de partener, proiectul MEET, finanțat prin Programul Interreg.

Inițiativa promovează sănătatea mentală a tinerilor (vulnerabili) din Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Moldova, România, SIovenia, Ucraina. Studiile arată că în 2019, între 10-12% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani din Regiunea Dunării au fost afectați de tulburări mentale. Crizele multiple aparute la nivel mondial (COVID, războiul din Ucraina, schimbările climatice) reprezintă o amenințare tot mai mare pentru sănătatea mentală și bunăstarea tinerilor.

Natura globală a acestor crize și provocările comune din Regiunea Dunării necesită o abordare transnațională. MEET își propune să dezvolte capacități pentru promovarea sănătății mentale a tinerilor în cadrele educaționale formale și informale la trei niveluri diferite:

 • La nivelul practicii, MEET va dezvolta și va testa în colaborare instrumente incluzive, inovatoare și centrate pe tineri și materiale de învățare pentru educatori, asistenți sociali, practicieni și tinerii cu risc înșiși (NEETs, ESLs).
 • La nivelul organizațiilor și intermediarilor, MEET va aduce împreună actorii cheie din domeniul sănătății și educației într-o serie de Laboratoare de Sănătate Mentală a Tinerilor pentru a forma noi coaliții trans-sectoriale pentru sănătate mentală, a le îmbunătăți cunoștințele despre sănătatea mentală și a-i dota cu o metodologie privind cooperarea în viitor.
 • La nivelul politicilor pentru tineri, MEET va dezvolta o strategie transnațională și planuri de acțiune locale pentru a integra sănătatea mentală în educație, oferind decidenților de toate nivelurile ghiduri despre cum să facă politicile educaționale mai incluzive. Abordarea inovatoare a MEET nu vizează doar educația formală, cum ar fi școlile, ci și educația non-formală, precum programele after school și activitățile ONG-urile de tineret – acestea fiind cheia în abordarea tinerilor dezavantajați și vulnerabili. Mai mult, proiectul va aborda diferite dimensiuni ale inegalității sociale prin atragerea tinerilor din medii rurale și a celor de etnie romă.

Ca rezultat, proiectul va contribui la combaterea problemelor de sănătate mentală printre tineri și, pe termen lung, rezultatele MEET vor duce la o reducere a performanțelor școlare slabe și a abandonului școlar, la reducerea numărului de NEETs, la crearea unei forțe de muncă mai bine educate și la reducerea lipsei de forță de muncă în țările partenere.

Disclaimer

 Aceasta comunicare reflecta doar punctul de vedere al autorului, iar operatorul de fond nu poate fi facut responsabila pentru informatiile transmise.