Lider proiect: Nevo Parudimos

Nr. proiect: 2018-1-0697

Durata: 34 luni

Perioada: 1 august 2020 – 31 mai 2023

Buget: 1.269.415 euro

Parteneri:

 • Nevo Parudimos
 • ERGO Network
 • Autonomia Foundation
 • RROMA
 • Roma Active Albania
 • Integro
 • RARC – Roma advocacy and research center
 • Slovo 21
 • Roma Community Center
 • Zero Discrimination Association
 • Women’s Association “Romkinja”

Integrarea romilor rămâne una dintre cele mai arzătoare probleme din Europa Centrală și de Est, Balcanii de Vest și Turcia. Potrivit Agenției pentru Drepturi Fundamentale, romii sunt cea mai discriminată și exclusă minoritate etnică, 80% dintre romi trăind în pericol de sărăcie.

Discursurile instigatoare la ură din ultima vreme, precum și cazurile recente de încălcare a drepturilor omului, prin atacuri împotriva romilor (de exemplu în Ucraina, Republica Cehă, Bulgaria, Italia și Belgia) arată gravitatea rasismului împotriva romilor. Faptul ca romii reprezinta cea mai mare minoritate etnică de pe continent, provoacă o imensă reacție socială în Europa.

Prin proiectul „Noi soluții la vechile probleme – schimbul de noi tipuri de abordări în domeniul integrării romilor” ne propunem să împărtășim la nivel european proiecte de succes si bune practici in domeniul incluziunii romilor în domeniile educației, ocupării forței de muncă, participării active și combaterii antigipsismului. Pentru a rupe cercul vicios al cinismului că „nimic nu poate fi schimbat, prin acest proiect ne vom angaja într-un proces de consolidare a capacității pentru societatea civilă romă in doua fluxuri:

1. Dezvoltarea capacității profesionale de la egal la egal a partenerilor prin identificarea a 1-3 bune practici per parteneri și sprijinirea celorlalți în adaptarea lor.

2. Dezvoltarea capacității de gestionare a proiectelor prin cursuri de formare pentru ONG-uri care lucreaza cu romi și pro-romi

Prin advocacy către finanțatori și agenții de stat ne propunem să asigurăm sustenabilitatea proiectelor inovatoare lansate de parteneri.

Obiective

– Identificarea bunelor practici de la nivel local în domeniile ocupării forței de muncă, educație, combaterii antigipsismului și participării romilor.

– Să se angajeze în învățarea de la egal la egal și la instruirea între OSC-urile romilor pentru a adapta ideile de proiect și a planifica implementarea acestora într-o altă țară.

– Consolidarea capacității ONG-urilor de bază ale romilor cu privire la diferite aspecte ale managementului de proiect și de promovare

– Pledarea pentru o finanțare mai bine direcționată pentru incluziunea romilor

Perioada de implementare a proiectului este de 34 de luni, între 1 iunie 2020 – 31 martie 2023, iar costul eligibil estimat specificat la depunerea proiectului a fost de 1.269.415 euro, fiind finanțat prin subvențiile SEE și norvegiene pentru cooperare regională.

Proiectul implică planificarea și implementarea proiectelor inițiate și coordonate de comunitate, inspirate din bune practici din alte țări și susținute de experți din organizațiile partenere de unde a fost luată ideea.

De asemenea, proiectul prevede dezvoltarea de programe de formare a societății civile în cele 11 țări partenere, pe baza nevoilor reale ale organizațiilor de bază și informarea și dezvoltarea unui dialog între societatea civilă romă și donatorii care oferă finanțare pentru aceste comunități.

Proiectul din sectorul prioritar „Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei” contribuie la îmbunătățirea incluziunii și abilitarea romilor. Acesta va realiza acest lucru oferind următoarele rezultate:

1. Promovarea proiectelor conduse de comunitate:

– 11 proiecte bazate pe nevoile comunității care au fost identificate ca bune practici în alte organizații sunt adaptate și implementate în comunitățile locale de romi dupa cum urmeaza:

– 20-30 de exemple de bune practici ale proiectelor locale de incluziune și abilitare a romilor sunt identificate și diseminate cu idei de adaptare și modernizare

– Organizarea comunității rome și societatea civilă romă promovată prin film și povestiri

2. Creșterea capacității organizațiilor societății civile rome:

– Personalul OSC-urilor rome instruit în proiect și management organizațional

– Publicat un set de instrumente privind managementul de proiect și organizațional pentru OSC

– Criterii de transparență și responsabilitate implementate de OSC

3. Mediu de finanțare favorabil:

– Studiul asupra importanței abordărilor ascendente către incluziunea romilor produse și diseminate

– Analiza programelor de finanțare privind incluziunea romilor efectuate și diseminate

– Donatorii mai conștienți de importanța abordărilor de jos în sus a incluziunii romilor

Rezultatele vor fi atinse prin:

– Planificarea proiectelor conduse de comunitate, inspirată de bune practici și susținută de către antrenori de la alte OSC-uri romi

– Un program personalizat de consolidare a capacităților, care include învățarea de la egal la egal și instrumente creative

– Pledoarie bazată pe dovezi față de guvernele naționale, instituțiile internaționale și donatorii privați

Pachetele de lucru sunt următoarele:

■ Managementul WP1 – coordonat de Nevo Parudimos

■ Comunicare WP2 – coordonată de Nevo Parudimos

■ Dezvoltarea capacității WP3 – coordonată de RROMA

■ Parteneriate WP4 Peer2Peer – coordonate de Fundația Autonomia

■ Advocacy WP5 – coordonat de rețeaua ERGO

Grupurile țintă sunt reprezentate de 11 comunități de romi (câte una din fiecare țară), 11 organizații neguvernamentale de romi sau care lucreaza cu si pentru comunități de romi, instituții și sponsori privați, alte ONG-uri din cele 11 țări partenere.

Proiectul „Noi soluții la vechile probleme – schimbul de noi tipuri de abordări în domeniul integrării romilor” este finanțat de Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar operatorul de fond nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.