Lider proiect: ERGO Network

Perioada: mai 2020- mai 2022

Nr. proiect: 875137 — PECAO

Buget: 1,2 milioane euro

Parteneri:

Începând cu luna mai, Asociația Nevo Parudimos a devenit membră a unui consortiu finanțat de Uniunea Europeană și Google.Org pentru a combate discursul instigator la ură (DIU) față de romi.

Consorțiul este format în cadrul unui unui proiect international derulat de către ERGO (European Roma Grassroots Organisations), una din cele mai active și incisive rețele de organizații non-guvernamentale ale romilor, un partener constant al Comisiei Europene în analiza și implementarea politicilor privind incluziunea și drepturilor romlior  la nivel european.

Proiectul PECAO (Peer Education to Counter Antigypsist Online Hate Speech), prin care s-a înființat consorțiul, se va derula în 10 state europene (România, Bulgaria, Cehia, Spania, Ungaria, Franța, Italia, Ucraina și Macedonia de Nord), pe o perioadă de 2 ani și va dezvolta și implementa instrumente de monitorizare a discursului instigator la ură în mediul online, prin activități de formare a tinerilor și de conștientizare a impactului negativ al acestei forme de manifestare agresivă online. Proiectul are o finanțare de 1,2 milioane euro de la Uniunea Europeană și Google.0rg.

În ultimele săptămâni asistăm cu stupoare la exacerbarea violentă a manifestărilor anti-sociale față de minorități.  În mod cu totul special minoritatea romă  în Europa este unul dintre grupurile entice vizibil supus difieritelor forme de hărțuire și violență de-a lungul timpului. Cu o populație de aproximativ 12 mil de persoane, romii trăsiesc în proporție de 80% în sărăcie, iar 1 din 3 persoane nu dorește să aibă vecini romi.

În acest context, anti-gipsismul reprezintă o fomă de rasism subtilă și în același timp intensă care se întâlnește în spațiul public (în mass-media și pe platformele online de socializare), dar și sub forme adânc înrădăcinate în mentalul colectiv prin care se fundamentează acțiuni de discriminare și excluziune socială pentru toate grupurile de vârstă, statut și gen ale minorității rome.

Asociația Nevo Parudimos, prin managerul de proiect, Claudiu Pamfil, va avea sarcina de a selecta și instrui în România un număr de 25 tineri romi pentru a recunoaște și condamna manifestările violente care au o bază rasistă din mediul online (prin cursuri de formare, prin deprinderea unor abilități de recunoștere, monitorizare și raportare eficientă către autorități și companii IT, prin creșterea gradului de încredere în sine în vederea condamnării publice a anti-gipsismului). De asemenea, unul din rezultatele proiectului va fi elaborarea unui Raport evaluativ la nivelul UE care va fundamenta politica Google. Org în vederea combaterii manifestărilor de agresiune online. Această componentă va fi coordonată din partea Asociației Nevo Parudimos de către Ileana Rotaru, conf. univ. la Universitatea de Vest din Timișoara și presupune elaborarea metodologiei specifice de monitorizare și raportare a cazurilor de rasism online față de minoritatea romă, analiza comparativă pentru cele 10 state implicate în consorțiu prin identificarea a unui număr de cel puțin 150 de cazuri/ țară de discursuri instigatoare la ură față de romi și raportarea a cel puțin 10 dintre acestea din partea fiecărui partener implicat către autorități și companiile furnizoare ale platfomelor online. La finalul proiectului, pe lângă validarea unui instrument de monitorizare și măsurare a violenței online cu referiri rasiste, Raportul de sinteză va oferi imaginea clară a multiplelor fațete pe care ura și discriminarea propagate în mediul online le îmbracă, iar implicarea unei companii private de amploarea Google alături de Uniunea Europeană  dovedește conștientizarea acestui flagel și necesitatea identificării celor mai potrivite și echilibrate măsuri și politici de contracarare și de prevenire.

Finanțat prin Programul pentru drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020) și Google.Org Impact Challenge on Safety:

Finanțare de la Google.Org Impact Challenge on Safety în cadrul proiectului ERGO Network Educație de la egal la egal pentru a contracara discursul instigator la ură online împotriva romilor:

Pentru mai multe detalii: http://ergonetwork.org/pecao/  și https://nevoparudimos.ro/

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar operatorii de fond nu pot fi făcuti responsabili pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.