Proiectul „70 de ani de la Auschwitz – Amintirea și educarea tinerilor europeni despre Genocidul romilor” a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”.

 În cadrul acestui proiect au fost organizate 7 evenimente:

Evenimentul 1 – Întâlnire de pregătire

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 15 cetăţeni, câte unul din fiecare țară parteneră în proiect, aceștia fiind originari din următoarele orașe: Reșița, România; Budapesta, Ungaria; Berlin, Germania; Beek Ubbergen, Olanda; Bruxelles, Belgia; Barcelona, Spania; Roma, Italia; Banska Bystrica, Slovacia; Viena, Austria; Belgrad-Ripanj, Serbia; Kumanovo, Macedonia; Kamen, Bulgaria; Krakovia, Polonia; Usti nad Labem, Cehia; Paris, Franța.

Locul/Data: Evenimentul a avut loc la Timișoara, România, din 10.09.2015 până în 13.09.2015

Descriere succintă: Evenimentul a fost organizat în scopul pregătirii activităților următoare ale proiectului. S-au discutat detalii legate de logistică, legate de promovarea proiectului, s-a finalizat strategia de promovare și un set de documente standard ce urmau a fi utilizate în continuare. Evenimentul a fost și un prilej pentru parteneri de a stabili unele reguli generale de comunicare și colaborare, precum și de a stabili rolurile fiecăruia dintre partenerii implicați în proiect.

Evenimentul 2 – Recunoașterea și amintirea Holocaustului Romilor în Cehia

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 46 de cetăţeni din mai multe țări după cum urmează: 4 originari din oraşul Reșița (România), 6 din oraşul Berlin (Germania), 4 din oraşul Budapesta (Ungaria), 2 din orașul Beek Ubbergen (Olanda), 5 din orașul Bruxeles (Belgia), 3 din orașul Barcelona (Spania), 2 din orașul Roma (Italia), 2 din orașul Banska Bystrica (Slovacia), 2 din orașul Viena (Austria), 2 din orașul Belgrad (Serbia), 2 din orașul Kumanovo (Macedonia), 2 din orașul Kamen (Bulgaria), 3 din Krakovia (Polonia), 5 din Usti nad Labem și Praga (Cehia) și 2 din Paris (Franța).

Locul/Data: Evenimentul a avut loc în Praga și Lety în Cehia din data de 01.12.2015 până în 05.12.2015

Descriere succintă: Evenimentul a fost organizat pentru a marca comemorarea genocidului împotriva romilor în Cehia și pentru a atrage un semnal de alarmă legat de amplasarea fermei de porci din Lety exact pe locul unde a fost lagărul de exterminare. Evenimentul a constat într-o întâlnire de cooperare organizată în 2 decembrie în care s-au stabilit noi parteneriate, o vizită în timpul căreia s-a organizat un moment de comemorare la lagărul de exterminare din Lety în 3 decembrie și o conferință pe tema holocaustului romilor organizată în Parlamentul Republicii Cehe în 4 decembrie 2015.

Evenimentul 3 – Evenimente de comemorare organizate de tineri

Participare: Evenimentul a fost organizat utilizând rețelele de socializare și internetul de fiecare partener la el acasă

Locul/Data: Evenimentele au avut loc în toate țările partenere în cadrul proiectului la sediul partenerilor, fiind organizat în jurul zilei de 27 ianuarie, Ziua de Reamintire a Holocaustului

Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat comemorării zilei Holocaustului, ziua de 27 ianuarie și a constat în campanii organizate de tineri cu ajutorul social media și nu numai în fiecare țară parteneră implicată în acest proiect în apropierea acelei date. Totodată, au avut loc și evenimente de diseminare a informației legate de Holocaustul Romilor, mese rotunde, piese de teatru, flash moburi, dezbateri, s-au trimis scrisori supraviețuitorilor Holocaustului (în total aproximativ 640 de scrisori), au avut loc întâlniri ale tinerilor și nu numai cu supraviețuitori ai Holocaustului și întâlniri cu autoritățile locale în care s-a discutat atât despre Holocaust, cât și despre situația tinerilor romi. Toate aceste activități au fost organizate și coordonate de tineri voluntari sau membrii ai organizațiilor partenere.

Evenimentul 4 – Training în Heidlberg pe tema educației despre Holocaust și în special despre genocidul romilor

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 52 de cetăţeni: 4 originari din oraşul Reșița (România), 6 din oraşul Berlin (Germania), 4 din oraşul Budapesta (Ungaria), 2 din orașul Beek Ubbergen (Olanda), 2 din orașul Bruxeles (Belgia), 4 din orașul Barcelona (Spania), 3 din orașul Roma (Italia), 3 din orașul Banska Bystrica (Slovacia), 3 din orașul Viena (Austria), 2 din orașul Belgrad (Serbia), 4 din orașul Kumanovo (Macedonia), 2 din orașul Kamen (Bulgaria), 4 din Krakovia (Polonia), 3 din Usti nad Labem și Praga(Cehia) și 6 din Paris (Franța).

Locul/Data: Evenimentul a avut loc la Heidlberg, Germania din data de 16.03.2016 până la 22.03.2016

Descriere succintă: Evenimentul a fost un seminar la care au participat experți în domeniul Holocaustului Romilor și nu numai și tineri interesați de tema Holocaustului, scopul evenimentului fiind de a capacita tinerii prezenți să dezvolte și să coordoneze activități educaționale, seminarii, traininguri și sesiuni de informare despre Holocaustul Romilor. Evenimentul a fost organizat în Heidlberg, unele sesiuni au avut loc în Centrul de Documentare pentru Romi și Sinty, oferind participanților acces în Muzeul Holocaustului Romilor. De asemenea, au avut loc întâlniri ale participanților cu supraviețuitori ai Holocaustului.

Totodată, în timpul seminarului s-a urmărit realizarea de noi metode de lucru care să fie utilizate în educația despre Holocaust și în educație despre drepturile omului.

Tot în cadrul acestei întâlniri s-a discutat și programul evenimentului de comemorare a genocidului împotriva romilor ce a urmat să fie organizat în Cracovia în august.

Evenimentul 5 – Tinerii Europeni își amintesc despre Holocaustul Romilor – Conferință internațională

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 362 de cetăţeni: 48 originari din oraşele Reșița, Cluj și Iași (România), 50 din oraşul Berlin si Heidlberg (Germania), 35 din oraşul Budapesta (Ungaria), 10 din orașul Beek Ubbergen (Olanda), 35 din orașul Bruxeles (Belgia), 10 din orașul Barcelona (Spania), 10 din orașul Roma (Italia), 15 din orașul Banska Bystrica și Bratislava (Slovacia), 30 din orașul Viena (Austria), 10 din orașul Belgrad (Serbia), 15 din orașul Kumanovo și Skopje (Macedonia), 15 din orașul Kamen (Bulgaria), 44 din Krakovia și Warsovia (Polonia), 20 din Usti nad Labem și Praga(Cehia) și 15 din Paris (Franța).

Locul/Data: evenimentul a avut loc la Cracovia și Auschwitz în Polonia din data de 01.08.2016 până în 05.08.2016

Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat comemorării, reamintirii și educării tinerilor despre Holocaustul Romilor.

Programul evenimentului a constat într-o activitate de comemorare a Holocaustului Romilor organizată în 2 august la Auschwitz, două zile de seminar și de educare a tinerilor despre Holocaustul Romilor, drepturile omului și activism și o zi a fost dedicată vizitării muzeelor de la Auschwitz și de la Birkenau.

În timpul acestui eveniment la care au participat tineri din 21 de țări au fost organizate sesiuni de informare și educare despre Holocaustul Romilor conduse de participanții la seminarul din Heidlberg și supravegheate de o echipă de experți în educație nonformală asigurată de Consiliul Europei în zilele de 3 și 4 august.

Evenimentul de comemorare a Holocaustului Romilor a fost organizat de gazde, fiind un eveniment internațional la care au participat inclusiv delegații din partea guvernelor a 22 de țări.

Evenimentul 6 – 70 de ani după – activități locale de reamintire și educație despre Holocaustul Romilor

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 724 de cetăţeni: 64 originari din oraşele Reșița, Cluj și Iași (România), 70 din oraşul Berlin și Heidlberg (Germania), 34 din oraşul Budapesta (Ungaria), 58 din orașul Beek Ubbergen (Olanda), 77 din orașul Bruxeles (Belgia), 84 din orașul Barcelona (Spania), 34 din orașul Roma (Italia), 71 din orașul Banska Bystrica și Bratislava (Slovacia), 14 din orașul Viena (Austria), 25 din orașul Belgrad (Serbia), 18 din orașul Kumanovo și Skopje (Macedonia), 30 din orașul Kamen (Bulgaria), 52 din Krakovia și Warsovia (Polonia), 21 din Usti nad Labem și Praga(Cehia) și 69 din Paris (Franța).

Locul/Data: Evenimentele au avut loc în Reșița, Cluj și Iași – România, Barcelona – Spania, Berlin – Germania, Budapesta – Ungaria, Roma – Italia, Banska Bistrita – Slovacia, Praga – Cehia, Cracovia – Polonia, Belgrad – Serbia, Skopje – Macedonia, Viena – Austria, Kamen – Bulgaria, Paris – Franța, Brussel – Belgia, Leeuwarden – Olanda pe toată perioada anului 2016

Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat în recrutarea și includerea într-un training de lungă durată a unui număr de 10 tineri din fiecare țară parteneră care pe toată perioada trainingului au avut rolul de a organiza activități la nivel local. Aceștia au organizat activități locale după cum urmează: în 16 mai în Franța, Ungaria, Italia, România, Italia, Spania, Austria, Belgia, Macedonia, Serbia, în 2 august în toate cele 16 țări partenere în una sau mai multe locații, 9 octombrie și 1 iunie în România, 5 mai în Austria, 19 aprilie în Polonia și 27 ianuarie 2017 în toate țările partenere.

Activitățile la nivel local au avut scopul de a informa cetățenii în legătură cu Holocaustul și efectele acestuia, în special în legătura cu Holocaustul Romilor, de a comemora victimele Holocaustului, de a educa tinerii în legătură cu Holocaustul și de a dezvolta spiritul civic și activismul în rândul tinerilor.

Evenimentul 7 – Conferinta europeana pe tema educatiei si a reamintirii genocidului Romilor

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 41 de cetăţeni, dintre care: 5 originari din oraşul Reșița (România), 4 din oraşul Berlin (Germania), 3 din oraşul Budapesta (Ungaria), 1 din orașul Beek Ubbergen (Olanda), 6 din orașul Bruxeles (Belgia), 3 din orașul Barcelona (Spania), 2 din orașul Roma (Italia), 2 din orașul Banska Bystrica (Slovacia), 2 din orașul Viena (Austria), 2 din orașul Belgrad (Serbia), 2 din orașul Kumanovo (Macedonia), 2 din orașul Kamen (Bulgaria), 3 din Krakovia (Polonia), 2 din Usti nad Labem și Praga (Cehia) și 2 din Paris (Franța).

Locul/Data: Evenimentul a avut loc la Bruxelles, Belgia din data de 28.11.2016 până la 30.11.2016

Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat diseminării și promovării rezultatelor proiectului la nivel internațional și a cuprins o activitate de pregătire a viitoarelor activități de advocacy și comemorare a genocidului romilor, o activitate publică de advocacy în timpul căreia tinerii s-au întâlnit cu membrii ai Parlamentului European și cu reprezentanți ai unor organizații internaționale precum Open Society Institute, Banca Mondială, United Nation Development Program, ERGO, o activitate paralelă cu Platforma Europeană pentru Romi, precum și o activitate de pregătire a viitoarelor acțiuni.

Totodată, în timpul acestei întâlniri s-a discutat de continuarea activităților acestui proiect prin intermediul parteneriatului realizat și prin implicarea organismelor internaționale, s-a promovat activismul și participarea tinerilor prin faptul că la toate activitățile tinerii au fost cei care au stabilit agenda finală și au moderat discuțiile.

Parteneri

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

Aparitii in ziare

PRAGUE Networking Meeting

 1. https://argument-cs.ro/content/romii-de-la-nevo-parudimos-au-fost-primi%C8%9Bi-%C3%AEn-parlamentul
 2. http://www.romea.cz/en/news/world/in-images-romani-people-from-all-over-europe-commemorate-the-romani-victims-of-the-holocaust
 3. http://www.romea.cz/en/news/czech/the-romani-uprising-in-auschwitz-16-may-1944

 

2 august – Youth commemoration days

 1. https://www.facebook.com/Dik.I.Na.Bistar.Romania/?fref=mentions
 2. https://www.facebook.com/Dik.I.Na.Bistar.Romania/videos/1111508805596156/
 3. https://www.youtube.com/watch?v=6OE7x-fOv8U min 5-9
 4. http://www.tvrplus.ro/editie-fara-eticheta-481590
 5. https://www.youtube.com/watch?v=GdrO9RonrRo

 

Radio

 1. BBC4 – The Roma Memorial (in Program: The Untold Story) http://www.bbc.co.uk/programmes/b06wkdzd

 

Articles on 2 August event

 1. https://www.coe.int/en/web/youth-roma/ternype
 2. http://www.gofree.ro/2016/08/02/2-august-holocaustul-romilor-comemorat-la-auschwitz/
 3. http://2august.eu/events/2016-krakow/
 4. http://blog.nohatespeechmovement.org/call-for-articles-on-roma-genocide-remembrance/
 5. https://www.stiriong.ro/ong/drepturile-tuturor/holocaustul-romilor-comemorat-la-auschw
 6. https://cluju.ro/2-august-holocaustul-romilor-comemorat-la-auschwitz/
 7. http://fagarasexpres.ro/lectie-de-istorie-la-auschwitz-doi-fagaraseni-prezenti-la-comemorarea-victimelor-rome/
 8. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2016/08/03/comunicat-de-presa-asociatia-nevo-parudimos-09-17-34
 9. Main focus in the Romano Centro magazine: http://www.romano-centro.org/index.php?option=com_docman&Itemid=18&lang=de
 10. http://phirenamenca.eu/museum-of-the-roma-holocaust/
 11. https://romareact.org/final-solution-for-the-gypsy-family-camp/
 12. https://romareact.org/speech-by-the-holocaust-survivor-raymond-gureme-and-his-granddaughter-marine-hageman-2-august-2016/
 13. https://romareact.org/roma-genocide-commemoration-initiative-dik-i-na-bistar-2016/
 14. https://romareact.org/romania-commemorating-the-romani-genocide/
 15. https://romareact.org/2-august-official-statements-overview/
 16. http://www.errc.org/article/ethel-brooks-on-roma-genocide-remembrance/4505
 17. http://www.errc.org/article/%C3%90or%C4%91e-jovanovi%C4%87-on-roma-genocide-remembrance-day/4502
 18. http://www.errc.org/article/adam-weiss-on-roma-genocide-remembrance/4504
 19. https://www.opensocietyfoundations.org/voices/how-holocaust-commemoration-can-be-starting-point-today-s-roma-advocacy
 20. http://zentralrat.sintiundroma.de/internationale-gedenkfeier-in-auschwitz-am-2-august-2016/
 21. http://www.foxnews.com/world/2016/08/02/roma-and-sinti-victims-nazis-remembered-at-auschwitz.html
 22. http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/264747,Roma-Holocaust-victims-remembered-at-Auschwitz-death-camp
 23. http://www.romea.cz/en/news/world/romany-holocaust-victims-remembered-at-auschwitz
 24. http://www.vosizneias.com/245835/2016/08/02/warsaw-poland-roma-and-sinti-victims-of-nazis-remembered-at-auschwitz/
 25. http://warsawpoint.com/culture/1223-romany-holocaust-victims-remembered-auschwitz-death-camp.html
 26. http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/e_bibliothek/roma/internationaler-tag-des-gedenkens-an-den-genozid-an-sinti-und-roma
 27. http://www.romnet.hu/english/2016/08/01/dik_i_na_bistar_2016_-_departure_of_the_group_from_hungary
 28. http://terraforming.org/dik-i-na-bistar-look-dont-forget/
 29. https://romanipe.wordpress.com/category/dik-i-na-bistar/
 30. http://www.coe.int/en/web/youth/programme-activities/-/asset_publisher/By8USWkzGote/content/-dikh-he-na-bister-look-and-don-t-forget-youth-event-on-2nd-of-august-roma-holocaust-memorial-day-2016?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fyouth%2Fprogramme-activities%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_By8USWkzGote%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
 31. http://nepszava.hu/cikk/1101296-dik-i-na-bistar—nezd-es-ne-feledd
 32. http://orientpress.hu/cikk/2016-08-01_augusztus-elejen-mutatjak-be-a-halalra-tancoltatott-lany-cimu-tanceloadast-krakkoban
 33. http://gepnarancs.hu/2016/08/roma-holokauszt/
 34. http://nohatespeech.ro/2-august-2016-zi-comemorativa-a-genocidului-impotriva-romilor/
 35. http://kettosmerce.blog.hu/2016/08/02/pharrajimos_megsemmisites_elpusztitas_kiirtas_a_roma_holokausztra_emlekezunk
 36. http://www.boon.hu/roma-holokauszt-magyar-fiatalok-indultak-lengyelorszagba-a-nemzetkozi-megemlekezesre/3129926
 37. http://blog.nohatespeechmovement.org/roma-genocide-rememberance-do-we-know-how-to-resist/
 38. http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/2-august-holocaustul-romilor-comemorat-la-auschwitz/
 39. https://www.stiriong.ro/ong/drepturile-tuturor/holocaustul-romilor-comemorat-la-auschw

 

LOCAL ACTIONS:

 1. http://phirenamenca.eu/acting-for-roma-genocide-remembrance-german-hungarian-youth-exchange-in-hungary-10-17-may-2016/
 2. http://radioresita.ro/178178/8-aprilie-ziua-internationala-romilor
 3. http://rroms.blogspot.de/2016/06/declaration-dindependance-du-mouvement.html
 4. http://phirenamenca.eu/may-16-romani-resistance-2016-budapest-3/
 5. http://phirenamenca.eu/may-16-romani-resistance-day/
 6. http://www.rromassn.org/2016/04/8-th-of-april-we-can-do-it-better.html
 7. http://legalspace.org/en/mission/empowerment-of-roma-communities/item/7154-den-romskoho-oporu-protest-muzhnist-iednannia-syla-zhyttia
 8. http://www.rromassn.org/2016/05/blog-post_16.html
 9. http://www.irr.org.uk/events/roma-are-equal-demonstration/
 10. https://paradojas.hypotheses.org/1634
 11. https://romareact.org/gmina-borzecin-shooting-july-1942/
 12. http://www.sintiundroma.de/medien/aktuelles/detailansicht/article/eroeffnung-der-ausstellung-the-holocaust-against-the-roma-and-sinti-and-present-day-racism-in-europ.html
 13. http://it.paperblog.com/dik-i-na-bistar-guarda-e-non-dimenticare-3450152/
 14. http://www.rromassn.org/2016/03/blog-post.html

 

 

TRAINING HEIDLBERG – Educators meetings

 1. http://2august.eu/events/2016-tc-resistance/
 2. http://2august.eu/training-course-resistance2016/
 3. http://www.gypsytravellerempowermentherts.org.uk/partners
 4. http://www.mladiinfo.eu/wp-content/uploads/2016/02/heidelberg_-_training_course.pdf
 5. https://armacad.info/training-course-education-on-the-roma-holocaust-resistance-and-remembrance-16-22-march-2016-germany

Publicatii din proiect