Primaria Resita, in parteneriat cu Asociatia Nevo Parudimos au implementat in perioada 01.07.2017- 31.10.2018 proiectul „Rețea de orașe care utilizează principiile și activitățile culturale CLLD pentru a promova incluziunea romilor în Europa”, finantat prin programul Europa pentru Cetateni.

Proiectul nostru  a fost o inițiativă unică care a plecat de la necesitatea schimbului de bune practici și, de asemenea, de la nevoia de a crea o serie de modele și exemple despre incluziune.

Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea unei rețele internaționale de orașe care promovează cetățenia egală, toleranța și participarea romilor pe baza metodologiei Romact elaborată de Consiliul Europei și Comisia Europeană în programul ROMACT (http://coe-romact.org). Rețeaua noastră a fost formată inițial din 4 orașe: Reșița din România, Torino din Italia, Gyongyos din Ungaria și Isperih din Bulgaria, dar în timpul proiectului și după sprijinul Consiliului Europei, a fost extinsă în toată Europa, unde exista ROMACT.

Datorită Proiectului NCPRI am reușit să creăm o rețea locală în care am invitat, din toate orașele partenere, toate părțile interesate locale, publice sau private, care lucrează pentru includerea în societate a romilor și a altor grupuri dezavantajate.

În cadrul proiectului au fost stabilite rețele locale cu toate părțile interesate cu care a fost semnat și un acord de colaborare. De asemenea, am semnat un memorandum de parteneriat între cele patru municipalități din Bulgaria, România, Italia și Ungaria.

În cadrul proiectului, am organizat și patru evenimente, câte unul în fiecare localitate implicată, în acest fel realizându-se un adevărat schimb cultural între cele patru țări.

Reșița a devenit un punct central de incluziune socială, care a rămas activ și după finalizarea implementării proiectului, în cadrul unui parteneriat între orașul Reșița și Agenția Regionala de Ocupare a Forței de Muncă, Asociația Pro Vitam și Fundația Humanitas Pro Deo.

De asemenea, am creat la nivel local, în Reșița, și un plan de acțiune bazat pe abordarea CLLD, pentru populația de etnie romă.

O inițiativă similară a fost implementată și în Isperih, acolo unde a fost format un grup local de inițiativă, care să asigure respectarea la nivel local a planului de acțiune a municipalității din Isperih.

Tamás Kévés, vice-primarul localității Gyöngyös și-a exprimat interesul și dorința de implicare în ceea ce privește incluziunea romilor la nivel local.

Proiectul a fost promovat în presa local din toate țările partenere. La Reșița a fost organizată o conferință de presă la începutul si finalul implementării proiectului, cu participarea reprezentanților din partea tuturor partenerilor locali.

Proiectul nostru „Rețea de orașe care utilizează principiile CLLD și activități culturale pentru a promova incluziunea romilor în Europa” a avut un mare impact, a fost o inițiativă unică care le-a oferit romilor din comunitățile locale implicate posibilitatea de a-și exprima nevoile și de a le face auzite. A fost prima dată când planurile de acțiune pentru romi au avut o oportunitate reală de a fi puse în aplicare, în conformitate cu metodologia Romact care a promovat planurile de acțiune bugetate.

Prin dezvoltarea activităților locale și menținerea comunicării constante între parteneri pentru a găsi soluții comune pentru problemele cu care se confruntă în procesul de incluziune și, de asemenea, prin participarea autorităților locale la întregul proces, ca unul dintre părțile interesate, am reușit să găsim mult mai ușor soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă romii. Acest lucru a fost posibil și în urma activităților locale din cadrul proiectului și, de asemenea, a întâlnirilor transnaționale la care au participat reprezentanți ai autorităților publice și ONG-uri.

Promovarea acestui proiect și a bunelor practici dezvoltate prin proiect, la nivel național și internațional și faptul că am folosit o metodologie dezvoltată și pilotată de Consiliul Europei au oferit o reprezentare politică mai bună a problemelor cu care se confruntă comunitățile de romi, astfel că în prezent autoritățile publice locale tratează acest aspect mult mai serios și cu o responsabilitate mai mare.

O parte esențială a abordării noastre a fost aceea de a dezvolta o cultură a participării active a, și cu, comunitățile de romi din Europa. Depășirea ignoranței din societatea majoritară și tăcerea, rușinea și reprimarea memoriei sociale în comunitățile de romi, precum și dezvoltarea unei culturi a participării active va avea un impact imens pentru a mobiliza comunitățile de romi și a le mobiliza să-și apere drepturile. Participarea activă constituie o bază fundamentală pentru stima de sine a acestor minorități, mândria, identitatea și puterea lor de a se face auzite, precum și pentru valorile noastre comune europene. Rețeaua creată pe baza acestui proiect a dezvoltat, și va dezvolta și pe viitor numeroase activități de diseminare în întreaga Europă, întrucât participarea activă presupune să decidem împreună, să lucrăm în parteneriat, atât cetățeni și instituții sau organizații ale societății civile.

În toate etapele proiectului nostru s-a pus un mare accent pe implicarea cetățenilor, în special implicarea romilor: ei au participat la întâlnirile rețelelor locale stabilite în acest proiect, prezentând problemele cu care se confruntă și propunând soluții.

Acest proiect a pus un accent puternic pe efectul multiplicator al participanților care acționează ca educatori, formatori și diseminatori în comunitățile lor la nivel local

Proiectul nostru, prin activitățile sale, a promovat participarea activă și implicarea cetățenilor romi și ne-romi împreună pentru a rezolva problemele la nivel local care le afectează direct. Acest lucru a fost, de asemenea, posibil prin utilizarea metodologiei Romact. În timpul întâlnirilor internaționale, membrii comunității locale au fost cei care au prezentat activitățile culturale pentru promovarea unei imagini pozitive asupra romilor. Ei au fost cei consultați, prin brainstorming, pentru a găsi soluții pentru problemele întâlnite în elaborarea planului de acțiune pentru romi și ei au fost cei care au acționat în teren pentru asta.

Scopul principal al proiectului a fost promovarea ideii de cetățeni egali într-o societate europeană tolerantă și deschisă

Obiectivele proiectului au fost:

-Promovarea principiilor CLLD utilizate în metodologia Romact în cele 4 state europene implicate în acest proiect

– Să documenteze și să reunească cel puțin 16 modele de bune practici de promovare a cetățeniei active și a participării romilor și a altor grupuri defavorizate

-Promovarea incluziunii folosind cultura în cele patru comunități locale implicate în acest proiect

– Dezvoltarea a patru planuri de acțiune pentru romi folosind metodologia Romact în orașele partenere

– Dezvoltarea unei rețele care să promoveze incluziunea romilor

Proiectul nostru a inclus patru întâlniri internaționale similare, una în fiecare țară parteneră și una pentru a stabili parteneriate la Reșița la sfârșitul proiectului, precum și mai multe activități locale în fiecare țară parteneră.

  • 12-14 OCTOMBRIE 2017 Reșița, România
  • 01-03 februarie 2018 Torino, Italia
  • 09-12 mai 2018 GYONGYOS, Ungaria
  • 05-07 iulie 2018 Isperih, Bulgaria
  • 04-06 octombrie 2018 Reșița, România

Fiecare dintre cele patru întâlniri internaționale a avut următoarea structură: o zi dedicată vizitelor de studiu pentru experți și reprezentanți ai societății civile care au cunoscut proiecte de bune practici; o zi dedicată organizării unei conferințe internaționale de experți în care au fost prezente diferite teorii sau modele de proiecte incluzive; o zi dedicată activităților culturale care promovează incluziunea.

Pe lângă acestea, am avut o întâlnire separată în România, la care un număr mai restrând de participanți s-au reunit cu scopul de a extinde rețeaua de orașe, de a identifica noi oportunități de cooperare și de a semna un acord de parteneriat între parteneri.

Tot la nivel local, în fiecare țară, am încercat să realizăm un plan de acțiune pentru romi folosind metodologia Romact din România (plan de acțiune bugetat).

Evenimentul 1 Primul eveniment internațional: întâlnire la Reșița

La eveniment au participat 232 de profesioniști / cetățeni, inclusiv 26 de participanți din orașul Gyongyos, Ungaria; 20 de participanți din orașul Torino, Italia; 32 de participanți din orașul Isperih, Bulgaria și 154 de participanți din orașul Reșița, România. Evenimentul a avut loc în Reșița, România, în perioada 10/10/2017 – 14/10/2017

Scopul evenimentului a fost promovarea incluziunii sociale și a implicat oficialități locale și regionale și naționale sau europene și / sau reprezentanți aleși. La evenimente au participat primarul din Reșița, domnul Popa Ioan, un consilier local din Isperih Bulgaria, un consilier local din Torino Italia și consilierul primarului pentru problemele romilor din Ungaria. De asemenea, la întâlnire au participat coordonatorul național al echipei Romact de la Consiliul Europei și un reprezentant al Comisiei Europene, MS Maria Canelas, care vin într-o vizită de monitorizare a acestui proiect.

Întâlnirea de 3 zile a cuprins următoarele activități: o conferință, Festivalul de vârstă etnică, care a fost organizat pe 13.10.2018 în incinta Casei Culturale din Reșița, pe o scenă în aer liber, o întâlnire pe tema proiecte / activități de bune practici locale, o întâlnire a rețelei locale Inclusion HUB) și o întâlnire pe tematica Plan local de acțiune pentru romi.

Eveniment 2 Al doilea eveniment internațional: întâlnire la Torino

Evenimentul a implicat 202 de profesioniști / cetățeni, dintre care 24 de participanți din orașul Reșița (România), 22 de participanți din orașul Gyongyos (Ungaria) și 19 participanți din orașul Isperih (Bulgaria) și 137 de cetățeni din orașul Torino . Evenimentul a avut loc la Torino, Italia, în perioada 31/01/2018 – 03/02/2018

Scopul evenimentului a fost promovarea incluziunii sociale și a implicat oficialități locale și regionale și naționale sau europene și / sau reprezentanți aleși. Evenimentul a cuprins printre activități: o conferință, un festival, o o întâlnire pe tema proiecte / activități de bune practici locale, o întâlnire a rețelei locale Inclusion HUB) și o întâlnire pe tematica Plan local de acțiune pentru romi.

Evenimentul 3 Al treilea eveniment internațional: întâlnire la Gyongyos

Evenimentul a implicat 215 cetățeni, dintre care 26 participanți din orașul Reșița (România), 20 de participanți din orașul Torino (Italia) și 19 participanți din orașul Isperih (Bulgaria) și 152 cetățeni din orașul Gyongyos (Ungaria) . Evenimentul a avut loc la Gyongyos (Ungaria), în perioada 10/05/2018 – 12/05/2018

Scopul evenimentului a fost promovarea incluziunii sociale și a implicat oficialități locale și regionale și naționale sau europene și / sau reprezentanți aleși.

La fel ca în primele două sesiuni, acest eveniment a implicat și: o conferință, un festival, o întâlnire pe tema proiecte / activități de bune practici locale, o întâlnire a rețelei locale Inclusion HUB) și o întâlnire pe tematica Plan local de acțiune pentru romi.

Evenimentul 4 Al patrulea eveniment internațional: întâlnire la Isperih

La eveniment au participat 242 de cetățeni, dintre care 28 de participanți din orașul Reșița (România), 20 de participanți din orașul Torino (Italia) și 23 de participanți din orașul Gyongyos (Ungaria) și 168 de cetățeni din Isperih.

Evenimentul a avut loc la Isperih (Bulgaria), în perioada 04/07/2018 – 07/07/2018

Scopul evenimentului a fost promovarea incluziunii sociale și a implicat oficialități locale și regionale și naționale sau europene și / sau reprezentanți aleși

Întâlnirea a cuprins următoarele activități: o conferință, un festival, o întâlnire pe tema proiecte / activități de bune practici locale, o întâlnire a rețelei locale Inclusion HUB) și o întâlnire pe tematica Plan local de acțiune pentru romi.

Evenimentul 5 Cel de-al cincilea eveniment internațional: întâlnire la Reșița

Evenimentul a implicat 33 de participanți / cetățeni: 22 de participanți locali din municipiul Reșița și Nevo Parudimos, plus 11 din țările partenere, 4 din Gyongyos (Ungaria), 3 din Isperih (Bulgaria) și 4 din Torino (Italia)

Evenimentul a avut loc perih (Bulgaria), în perioada 04/07/2018 – 07/07/2018

Scopul evenimentului a fost prezentarea proiectului, rezultatele și impactul proiectului în țările partenere

  • În cadrul evenimentului, Grebeldinger Daniel, reprezentând asociația Nevo Parudimos, a făcut o prezentare despre proiect și rezultatele obținute la Reșița, după ce reprezentanții partenerilor au prezentat impactul proiectului în țările lor, iar domnul Robart Matey a prezentat intențiile Romact despre urmărirea acestui proiect. .
  • La această întâlnire a participat și un reprezentant al programului Romact al Consiliului Europei și al mai multor ONG-uri locale.
  • De asemenea, în cadrul acestei întâlniri, a fost semnat un Memorandum între cele patru municipalități partenere. Întâlnirea a început cu o conferință de presă după ce am avut o prezentare a rezultatelor proiectului, discutăm despre bunele practici dezvoltate în timpul implementării proiectului. În a doua zi am vizitat câteva dintre proiectele departamentului social al municipiului Reșița.

Proiectul „Rețea de orașe care utilizează principii și valori culturale CLLD și activitățile de promovare a incluziunii romilor în Europa » a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul programului „Europa pentru cetățeni”.

Mai multe detalii pot fi găsite AICI

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.