Roma Forum este o rețea informală, fără personalitate juridică, constituită în anul 2015 și are ca și scop implicarea societății civile rome în propunerea de soluții privind combaterea discriminării față de romi și promovarea drepturilor omului, și de a spori contribuția si vocea organizațiilor societății civile rome, ca actor important pentru dezvoltarea unor politici mai bune.

Principii și valori ale Roma FORUM       

 • respect pentru drepturile omului
 • respect pentru principiul antidiscriminării
 • respect pentru egalitatea de gen
 • promovarea și însușirea militantismului și activismului pro-romi
 • promovarea acțiunilor de tip watchdog
 • lupta împotriva extremismului
 • asigurarea transparenței
 • funcționarea eficientă și eficace
 • promovarea participării active
 • solidaritate

Obiectivele Roma FORUM sunt:

 • Implicarea membrilor Roma FORUM (ONG-uri și activiști romi) într-un proces eficient și de calitate de propunere și monitorizare a politicilor publice adresate romilor, cu privire la antidiscriminare și promovarea respectării drepturilor omului;
 • Promovarea politicilor publice și cadrului legislativ pentru acces egal la drepturile civile, politice, economice, sociale si culturale al romilor;
 • cooperare locală, națională și internațională pentru întărirea dialogului dintre instituții și grupuri dezavantajate.

În cadrul acestei rețele informale derulăm următoarele tipuri de activități:

 • analizarea politicilor publice și a legislației existente relevante pentru avansarea drepturilor romilor
 • propunerea de politici publice și de îmbunătățiri ale legislației existente, pentru avansarea drepturilor romilor
 • stimularea cooperarii și a schimbului de informații între membri Roma FORUM;
 • publicarea de studii și rapoarte;
 • organizarea şi participarea la simpozioane, seminarii, colocvii, expoziţii, întâlniri, conferinţe, dezbateri, cursuri şi seminarii fie singură, fie alături de alte organizaţii, asociaţii, fundaţii, precum şi orice alte manifestări pentru realizarea scopului, inclusiv prin intermediul unor programe de sine stătătoare;
 • orice alte activități necesare pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor Roma FORUM.

Rețeaua ROMA FORUM invită la aderare toate părțile interesate, inclusiv ONG-uri, donatori, instituții academice, actori din sectorul privat, experți independenți, rețele umanitare, activiști în drepturile omului etc.

 

Pentru a deveni membru ROMA FORUM trebuie parcurși următorii pași:

 • Organizația interesată trebuie să completeze formularul de aderare de mai jos
 • Solicitarea de aderare este comunicată tuturor membrilor Roma FORUM
 • În termen de 15 de zile, orice organizație membră poate formula contestație scrisă cu privire la primirea unui nou membru;
 • dacă în termenul statutar nu se înregistrează nicio contestație, organizația în cauză devine membru;
 • în caz de contestație, decizia de primire sau de refuz va fi luată prin vot simplu electronic.