Lider proiect: Asociația Nevo Parudimos

Durata: 2 luni, 15 ianuarie-15 martie 2023

Parteneri: ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA, Suceava, Romania

Buget: 5000 EUR

Finanțator: ERGO Network în cadrul proiectului ,,Supporting Ukrainian Roma impacted by war” finanțat de Programul European pentru Integrare ṣi Migrație (European Programme for Integration and Migration -EPIM).

,,Sprijin pentru refugiații romi ucraineni din județul Suceava” este un proiect de ajutor umanitar și sprijin care vizează 40 de familii de romi ucraineni din regiunea N-E a României, lângă granița cu Ucraina, care au fugit de războiul din țara lor în ultimul an.

Scopul proiectului nostru este de a îmbunătăți condițiile de viață ale romilor ucraineni care trăiesc în zona de N-E a României.

Obiectivele proiectului nostru sunt:

  • Îmbunătățirea nivelului de acces la servicii pentru 40 de familii de romi ucraineni din județul Suceava pe parcursul proiectului
  • Acordarea de ajutor umanitar pentru 40 de familii de romi ucraineni din județul Suceava pe parcursul proiectului.

Rezultate proiectului au fost următoarele:

  • a fost realizată o bază de date cu familiile de romi din județul Suceava care să conțină o hartă a serviciilor de care pot beneficia
  • 40 de familii au mai multe informații despre serviciile disponibile pentru refugiați
  • 40 de familii de romi au primit sprijin financiar (vouchere) pentru a cumpăra alimente și produse de utilitate zilnică.

Proiectul a presupus implementarea următoarelor activități:

  • sesiuni de informare pentru familiile de romi ucraineni din județul Suceava. Un asistentul social a oferit sprijin și informații familiilor de romi ucraineni pe perioada proiectului și le-a îndrumat către serviciile oferite de partenerii noștri din Institutul Bucovina sau de alte instituții de stat din județul Suceava. Toate serviciile și informațiile au fost oferite ținând cont de specificul etniei rome. La începutul proiectului am organizat un atelier online pentru echipa partenerilor noștri despre cum să lucrăm și să abordăm beneficiarii romi.
  • Oferirea de sprijin financiar. În cadrul proiectului am acordat sprijin financiar (vouchere) pentru cumpărarea de alimente, sau alte produse necesare vieții de zi cu zi pentru 40 de familii (50 de vouchere de 60 EUR). Voucherele au fost acordate pe baza unei evaluări a nevoilor familiei.

Disclaimer

 Aceasta comunicare reflecta doar punctul de vedere al autorului, iar operatorul de fond nu poate fi facut responsabil pentru informatiile transmise.