Lider proiect: Asociatia Nevo Parudimos

Nr. proiect: 2019-3-RO01-KA105-077968

Perioada: 01.05.2020 – 30.11.2020

Buget: 24040.00 EUR

Parteneri:

 • Sdruzhenie s nestopanska cel v obshtestvena polza za mladezhki iniciativi, evropejska
  intergacia i grazhdansko uchastie v publichniazhivot (AGORA) – Bulgaria
 • Asociacion Cultural Somos Europa – Spania
 • ZDRUZENJE REGIONALNA ROMSKA OBRAZOVNA MLADINSKA ASOCIJACIJA KRATOVO – Macedonia
 • Avrupali Genclik Dernegi – Turcia
 • Shelter international e.V. – Germania

Asociația Nevo Parudimos implementează în perioada 01.05.2020 – 30.11.2020 proiectul „Stronger Together” nr. 2019-3-RO01-KA105-077968 o inițiativă venită cu scopul de a diminua discriminarea cu care se confruntă tinerii cu dizabilități, precum și capacitarea acestora. Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ și va presupune un schimb de tineri de zece zile în care 42 de tineri cu dizabilități și fără din 6 țări europene se vor întâlni în comuna Brebu din Caraș-Severin.

Proiectul a luat naștere din nevoia persoanelor cu dizabilități cu care Asociația Nevo Parudimos a lucrat în decursul anilor de a avea la dispoziție un proces de învățare și dezvoltare pliat pe nevoile lor, astfel încât să nu se mai formeze diferențe între ei și celelalte persoane de aceeași vârstă. Acești tineri și-au manifestat și nevoia de a comunica mai mult cu alți tineri și de a dobândi mai multă încredere în
propriile atuuri.

Prin acest proiect, le oferim practic tinerilor cu dizabilități oportunitatea de a lucra cu oameni din diferite culturi și de a călători în străinătate, de a-și îmbunătăți stima de sine și a fi mai implicați în societate. Prin implementarea acestui proiect, ne propunem să creăm diferite activități care să accentueze creativitatea participanților, pliate pe situațiile lor, și care să le ofere posibilitatea de a vedea cum gândesc alte persoane cu dizabilități din diferite țări.

Grupul țintă al proiectului sunt tinerii cu dizabilități care suferă de întârziere în învățare , cum ar fi:
dislexie, discalculie, AD / HD etc. și tineri fără dizabilități.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • Creșterea capacității participanților cu dizabilități de a învăța, de a crea ceva nou și de a trăi independent pe timpul schimbului de tineri
 • Creșterea conștientizării paticipanților fără dizabilități despre aceste probleme și dezvoltarea empatiei în rândul acestora.
 • Îmbunătățirea abilităților de comunicare a participanților în timpul schimbului de tineri
 • Creșterea competențelor de adaptare a tehnicilor de dramă creativă la viața lor în timpul schimbului de tineri

Proiectul nostru contribuie la obiectivele programului Erasmus plus cu:

 • creșterea participării persoanelor cu dizabilități la activitățile susținute de Erasmus+ și Mobilități de tineret
 • vizează un grup de persoane cu oportunități reduse, cu dizabilități și contribuie la îmbunătățirea abilităților de a se adapta la viața reală și susține dezvoltarea lor independentă și drepturile proprii
 • crește numărul de mobilități pentru tineri, ceea ce reprezintă o oportunitate excelentă pentru tinerii de a cunoaște diferențele și îmbunătățirea propriilor abilități, încrederea în sine și dezvoltarea independentă

Mai mult, acest proiect va îmbunătăți cele 8 competențe cheie și abilitățile participanților cu handicap și îi va ajuta să contribuie la piața muncii, incluziunea acestora la societate, cetățenie activă și dialogul intercultural, precum și participarea la viața democratică din Europa și oportunitățile de mobilitate.

Inițiativa urmărește obiectivele europene ale programului Erasmus+: incluziunea socială a tinerilor cu handicap; dezvoltarea abilităților lor sociale, civice, interculturale; acces îmbunătățit, implicare și
performanță didactică a grupurilor defavorizate, disparități reduse; integrarea și angajabilitatea
persoane tinere marginalizate.

În special în acest proiect, vom încerca să abordăm lipsa de încredere în sine și excluderea din
societatea din cauza acestei stime de sine scăzute. Vrem să oferim o oportunitate participanților să își dea seama că sunt capabili să facă totul în mod egal cu tinerii din jurul lor fără un handicap de învățare, chiar dacă au un handicap de învățare.

Conform „Strategiei naționale de politică pentru tineret 2014-2020”, este estimat din datele prezentate de ANPH că avem un număr de persoane cu dizabilități cuprins între 80 și 100.000 (dintr-un total de aproape 700.000 de persoane cu dizabilități din populația românească) cu vârsta cuprinsă între 14 și 34 de ani.

Dintre acestea, aproximativ 6.000 de tineri cu dizabilități sunt instituționalizați, 500-600 sunt angajați și peste 70.000 sunt în grija familiilor, cei mai mulți trăind aproape izolați de societate, cu un grad mare de excludere social.

Până acum, am organizat doar ocazional activități cu tineri cu dizabilități, deoarece operațiunile noastre vizează să includă indivizi din comunități sărace pentru a oferi posibilitatea de a implica o cantitate mare și variată de tineri.

Din două motive, dorim să executăm acest proiect:
– Să dezvoltăm mai multe operațiuni de abordare a persoanelor cu dizabilități în cadrul societății;
– Să le oferim oportunitatea tinerilor cu dizabilități din diferite țări care nu au acces la aceste tipuri de proiecte în viața lor de a participa la un exercițiu global de încurajare, abilitare și creștere a încrederii în sine.

PARTENERI:

 • Sdruzhenie s nestopanska cel v obshtestvena polza za mladezhki iniciativi, evropejska
  intergacia i grazhdansko uchastie v publichniazhivot (AGORA) – Bulgaria
 • Asociacion Cultural Somos Europa – Spania
 • ZDRUZENJE REGIONALNA ROMSKA OBRAZOVNA MLADINSKA ASOCIJACIJA KRATOVO – Macedonia
 • Avrupali Genclik Dernegi – Turcia
 • Shelter international e.V. – Germania

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.