Lider proiect: Asociatia Nevo Parudimos

Parteneri: UNITED SOCIETIES OF BALKANS, Serbian Roma Youth Association, AMARO FORO, RROMA

Perioada: 01.01.2021 – 31.12.2021

Buget: 15.180,00 EUR

Nr. proiect: 2020-3-RO01-KA105-095183

 

Asociația Nevo Parudimos a implementat, în perioada 22-31 iulie, schimbul de tineri din cadrul proiectului „Tinerii romi sunt cetățeni activi” care a reunit la Milcoveni, Caraș-Severin, 30 de tineri de etnie romă și din cartiere dezavantajate din România, Macedonia, Grecia, Germania și Serbia.

Proiectul s-a axat pe dezvoltarea spiritului civic în rândul tinerilor de etnie romă și creșterea cunoștințelor acestora cu privire la importanța participării la vot și la procesul de luare a deciziilor în comunitățile din care provin. Unul dintre obiectivele de bază ale acestui proiect a fost crearea unei dimensiuni de învățare despre instituțiile statului și modul în care acestea sunt interconectate pentru tinerii participanți. De asemenea, schimbul de tineri s-a axat și pe încurajarea dialogului între participanți și autoritățile publice locale și instituțiile statului, pentru ca tinerii să poată înțelege mai bine rolul acestora și modul în care sunt luate deciziile la nivel local.

Ideea acestui proiect a venit din nevoia tinerilor de etnie romă din comunitățile cu care Asociația Nevo Parudimos și partenerii din cadrul proiectului lucrează, de a fi mai conștienți cu privire la puterea pe care o au în luarea deciziilor în comunitate. Lucrând zi de zi cu tinerii din comunitățile de romi din Reșița și alte localități din Caraș-Severin, Nevo Parudimos a constat că tinerii de etnie romă nu au educație politică pentru a înțelege modul de funcționare al sistemului politic, procesul alegerilor, necesitatea implicării civice și importanța prezenței la vot.

Considerăm că este nevoie de educarea acestor tineri pentru ca ei să poată înțelege mai bine sistemul politic și modul în care acesta poate fi îmbunătățit. Tinerii, în general, și cei din comunitățile dezavantajate, în special, trebuie să învețe de ce votul lor este important la nivel local, național și european.

Tocmai de aceea, scopul proiectului a fost acela de a spori participarea tinerilor de etnie romă la procesul de luare a deciziilor la nivel local, la nivel național și european.

Proiectul „Tinerii romi sunt cetățeni activi” este finanțat prin programul Erasmus+.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.