Lider proiect: Asociatia Nevo Parudimos

Nr. proiect: 2022-1-RO01-KA152-YOU-000071165

Perioada: 01.06.2022 – 28.02.2023

Buget: 31.205 EUR

Parteneri:

  • Association of Ruse in help for society and young people, Bulgaria
  • MITTETULUNDUSUHING NOORED UHISKONNA HEAKS, Estonia
  • PRAXIS, Grecia
  • RROMA, Macedonia

Asociația Nevo Parudimos implementează în perioada 01-08 noiembrie 2022 schimbul de tineri din cadrul proiectului Erasmus+  ”TOGETHER WITH MIGRANTS, WE CAN! LOVE SPEECH FIRST”.

Ideea acestui proiect a luat naștere din dorința ca tânăra generație să conștientizeze faptul că toleranța în fața fenomenului migrației, acceptarea diversității și diferențelor culturale și religioase, sunt considerate valori fundamentale pe care se bazează identitatea europeană.

Dorim ca tinerii să conștientizeze faptul că discursul instigator la ură, stereotipurile și rasismul se bazează doar pe dezinformare și nu pe cunoaștere. Dorim să dezvoltăm un sentiment de pace, fraternitate și toleranță între popoare și culturi și credem că acest lucru se poate realiza prin implementarea acestui proiect, încurajând discuțiile deschise și schimbul de experiență. Fiecare țară va contribui și va împărtăși în timpul proiectului experiențele și cunoștințele sale pe această temă.

Obiectivele proiectului sunt:

  • conștientizarea tinerilor participanți cu privire la criza migrației și fenomenul discursului instigator la ură, care afectează Europa în ultimii ani;
  • încurajarea tinerilor să întreprindă acțiuni concrete împotriva discursului instigator la ură și a defăimării migranților, refugiaților, și solicitanților de azil
  • promovarea unui sentiment de fraternitate, toleranță, incluziune și respect pentru diversitate în rândul tinerilor participanți.

Această inițiativă este finanțată prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.