Lider proiect: United Societies of Balkans USB, Grecia

Nr. proiect: 101121984 ERASMUS-2023-CSC-OG-SGA

Perioada: 01.01.2023 – 31.12.2023

Asociația Nevo Parudimos implementează pentru 12 luni, în calitate de partener, proiectul „Transnational United Network in Europe – TUNE”, o inițiativă care își dorește crearea unei rețele la nivelul UE de 18 organizații de tineret care împărtășesc valori comune în ceea ce privește creșterea interesului și motivarea tinerilor în a fi cetățeni activi în viața democratică, în procesul de promovare a voluntarismului și incluziunii sociale cu sprijinul Erasmus+ și al Corpului European de Solidaritate.

Scopul principal al proiectului este de a implementa o varietate de activități menite să promoveze și să sprijine „Strategia europeană pentru tineret” și obiectivele acesteia pentru tineret, încurajând totodată o mai mare implicare și participare la proiectele UE în rândul tinerilor.

Proiectul TUNE are următoarele obiective:

  • Stabilirea de parteneriate și structuri eficiente și durabile care să faciliteze schimbul de bune practici, competențe, informații și perspective între 18 organizații de tineret, fapt ce va reprezenta un punct de plecare ferm pentru crearea de noi proiecte comune și cooperare de lungă durată.
  • Consolidarea activității de tineret la nivel local prin furnizarea de activități pentru organizații pentru a-și dezvolta capacitatea, a facilita formarea de consorții locale, a împărtăși cunoștințele și a disemina bunele practici.
  • Împuternicirea tinerilor în a-și atinge potențialul maxim ca cetățeni activi, informându-i despre Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate ca programe care sprijină dezvoltarea lor personală, socială și profesională și, prin urmare, dezvoltarea comunităților lor.

Următoarele activități principale sunt proiectate și au început deja să fie implementate:

  • un seminar privind strategia UE pentru tineret: reunind diverse părți interesate, acest seminar va aprofunda diferitele aspecte ale Strategiei europene pentru tineret, explorând modalități de implementare eficientă a scopurilor și obiectivelor acesteia.
  • Sesiuni informative „Ziua Europei”: Aceste sesiuni informative vor fi organizate pentru a celebra și promova spiritul Europei, implicând tinerii și informându-i despre Strategia UE pentru tineret și importanța acesteia pentru viitorul lor.
  • Campanii de conștientizare: prin aceste campanii vom spori gradul de conștientizare asupra Strategiei UE pentru tineret, a obiectivelor acesteia pentru tineret și a rolului tineretului în modelarea viitorului Europei.
  • Adunarea generală și evenimentul de dezvoltare a rețelei de organizații: acest eveniment va oferi o platformă unde organizațiile implicate să se reunească, să împărtășească perspective și să dezvolte strategii pentru creșterea implicării tinerilor și a implicării societății civile în proiectele UE.

Acest proiect reprezintă un parteneriat între 18 organizații din 16 țări europene.

Disclaimer

 Aceasta comunicare reflecta doar punctul de vedere al autorului, iar operatorul de fond nu poate fi facut responsabil pentru informatiile transmise.