Lider proiect: Somos Europa Spania

Nr. proiect: 2022-2-ES02-KA220-YOU-000100851

Perioada: 01.01.2023 – 31.12.2024

Parteneri:

 • High on Life (Italia)
 • Avrupa Entegrasyon Derneği (Turcia)
 • ASOCIATIA NEVO PARUDIMOS (Romania)

Asociația Nevo Parudimos implementează în perioada 01.01.2023 – 31.12.2024, în calitate de partner, proiectul ,,Welcome positive attitude for YOUTH”, proiect finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene.

Proiectul a luat naștere din dorința de a îmbunătăți calitatea vieții lucrătorilor de tineret și a tinerilor din punct de vedere personal și profesional, prin dezvoltarea competenței transversale: mentalitate pozitivă. Această competență cuprinde mai multe abilități soft utile pentru a gestiona provocările zilnice, urmarind o abordare proactivă și de rezolvare a problemelor.

La baza ideii de a implementa un proiect pe această tematică stau mai mulți factori, printre care:

 • Consecințele psihologice și fizice ale crizei de sănătate și economice, cauzate de Covid-19, asupra lucrătorilor de tineret și tinerilor în ceea ce privește calitatea vieții și capacitățile lor de interacțiune socială.
 • Analiza nevoilor și bunele practici dezvoltate în cadrul unui număr de proiecte anterioare legate de această temă, implementate de parteneri în ultimii ani.
 • Creșterea interesului  pentru bunăstarea fizică și psihică înregistrată în rândul opiniei publice, în special în rândul populației tinere.
 • O înrăutățire a nivelului de „Fericire” în rândul populațiilor europene, detectată prin „Indexul Fericirii” (date raportate mai jos).
 • Creșterea presiunii sociale asupra tinerilor, îndeosebi pe rețelele sociale, care produc o distorsionare a realității și niveluri mai scăzute de stima de sine, mai ales atunci când aceste rețele sunt utilizate incorect.
 • Schimbarea cerințelor pe piața muncii în ceea ce privește competențele – competențele soft nu mai sunt considerate ca abilități suplimentare, ci mai degrabă ca fiind complementare abilităților dure.

OBIECTIVELE acestui proiect sunt:

 • Facilitarea procesului prin care tinerii și lucrătorii de tineret să dezvolte o atitudine pozitivă care ajută la creșterea bunăstării lor fizice și psihologice prin învățarea de practici care pot fi utilizate individual și colectiv pentru o mai bună gestionare a emoțiilor, repercusiunilor fizice și capacităților de interacțiune socială .
 • Dezvoltarea și testarea, cu implicarea a 240 de tineri, bune practici pe care lucrătorii de tineret le pot folosi pentru a sprijini tinerii să facă față provocărilor zilnice cu un spirit proactiv și să le sporească încrederea în sine, oferind strategii de reducere a efectelor negative ale utilizării rețelelor digitale, pentru a avea o viziune prosperă asupra prezentului și viitorului.â
 • Formarea a 20 de lucrători de tineret în menținerea unui stil de viață sănătos și înțelegerea modului în care mintea și corpul sunt interconectate, cu scopul de a genera o capacitate mai mare de introspecție și mentorat și de a împărtăși aceste valori cu alți lucrători de tineret din Europa.
 • Crearea unor medii de lucru proactive care să motiveze lucrătorii de tineret să folosească creativitatea, inovația și colaborarea, să atingă eficient obiectivele individuale și colective, să creeze o rutină zilnică echilibrată și sănătoasă și să transmită tinerilor o abordare proactivă asupra vieții.

Disclaimer

 Aceasta comunicare reflecta doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeana nu poate fi facuta responsabila pentru informatiile transmise.

Kick-off meeting – Granada, Spania, 26-29.04.2023