Lider proiect: Amaro Foro, Germania

Perioada: 01/12/2023 – 31/05/2026

Buget: 400 000,00 €

Parteneri:

  • Asociatia Nevo Parudimos, Romania
  • KARGENC ÇEVRE SPOR KULÜBÜ, Turcia
  • United Societies of Balkans, Grecia
  • RROMA, Macedonia
  • Universitatea de Vest din Timisoara, Romania

Asociația Nevo Parudimos implementează pentru 30 de luni, în calitate de partener, proiectul When Scars Become Art, un parteneriat strategic Erasmus+ care are scopul de a cerceta conexiunea dintre sănătate mintală și incluziune și, prin luarea de măsuri, să creștem nivelul de bunăstare mintală a tinerilor romi și a refugiaților pentru a facilita incluziunea.

De asemenea, proiectul își propune instruirea lucrătorilor de tineret cu instrumente științifice pentru a ajunge mai facil la nevoile grupului țintă pentru a oferi servicii calitative beneficiarilor.

Această inițiativă are ca și obiective:

  • analizarea interrelației și impactului incluziunii și al bunăstării mintale în rândul tinerilor romi și migranților prin analizarea de date calitative și cantitative timp de 12 luni în rândul a 100 de tineri, 15 ONG-uri și 5 centre de sănătate mintală din cele 6 ţări partenere
  • dezvoltarea a două instrumente inovatoare pe care 30 de lucrători de tineret să le folosească în munca lor cu tinerii romi și refugiați până în 2025
  • capacitarea a 30 de lucrători de tineret din țările partenere și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților acestora în materie de bunăstare mentală, folosind instrumente inovatoare dezvoltate în cadrul proiectului

Ca și activități, proiectul va presupune: o cercetare comună asupra nevoilor grupurilor țintă vizate de proiect; un document comun cu propuneri de politici în vederea incluziunii tinerilor de etnie romă; două cursuri de formare pentru lucrători de tineret din țările partenere; șapte conferințe naționale și o conferință internațională; două seminarii internaționale.

Rezultatele concrete pe care dorim să le producem pe perioada de implementare a proiectului sunt:
– o cercetare la nivelul UE privind interrelația dintre bunăstarea mentală și incluziune
– șase documente de recomandări de politici în fiecare țară parteneră
– un set de instrumente care abordează promovarea bunăstării și a sănătății mintale în rândul persoanelor din grupurile vulnerabile
– o aplicație de sănătate mintală adaptată nevoilor tinerilor romi și refugiaților, precum și ale lucrătorilor de tineret
– instruire pentru lucrătorii de tineret privind incluziunea și sănătatea mintală

Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene.

Disclaimer

 Aceasta comunicare reflecta doar punctul de vedere al autorului, iar operatorul de fond nu poate fi facut responsabil pentru informatiile transmise.

Intalnire kick-off Berlin, 19-22.03.2024