Lider proiect: ERGO Network

Nr. inițiativă: VS/2014/0230

Nr. parteneriat: VP/2013/0482

Perioada: 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2014

 

Sub egida CLLD (Dezvoltarea locală condusă de comunitate), o inițiativă pentru implicarea cetățenilor la nivel local în a răspunde activ la provocările sociale, de mediu și economice actuale și un instrument promițător pentru investiții în incluziunea romilor, Asociația Nevo Parudimos a organizat în anul 2014 mai multe activități.

Aceste activități ale asociației noastre sunt desfășurate în baza unui parteneriat pe care Asociația Nevo Parudimos îl are cu rețeaua europeană ERGO Network și implică mai multe evenimente care vizează în special asigurarea respectării drepturilor romilor și creșterea participării acestora la luarea deciziilor în comunitate.

În cadrul acestei colaborări, asociația Nevo Parudimos a organizat  în anul 2014 o serie de activități:

Training pentru realizarea noilor strategii in cadrul programului LEADER, organizat în toamna anului 2014 și care a atins următoarele aspecte:

  • Sărăcia și dezvoltarea rurală
  • Cum să prevedem scăderea sărăciei în strategia noastră
  • Comunicare și consultare cu comunitățile de romi

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar operatorul de fond nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.