Obiectivele strategice ale organizației (2013-2020)

 

Dezvoltarea capacităţii organizaționale prin:
 • continuarea formării personalului și voluntarilor asociației
 • întărirea și dezvoltarea rețelei de parteneri
 • aderarea asociației la rețele naționale și internaționale care activează în același domeniu

 

Creşterea vizibilităţii şi impactului asociației Nevo Parudimos la nivelul specialiştilor în domeniu, al sectorului neguvernamental, al instuţiilor publice şi al publicului larg prin:
 • mediatizarea activităților asociației
 • organizarea unor evenimente cu impact larg asupra comunității
 • publicarea și distribuirea unor pliante și brosuri despre activitațile asociației

 

Dezvoltarea departamentului de formare în cadrul asociației prin:
 • autorizarea unor cursuri
 • încheierea unor parteneriate în vederea asigurării spațiilor destinate cursurilor
 • acordarea de sprijin pentru comunitățile rurale
 • formarea reprezentaților școlilor și instituțiilor publice

 

Dezvoltarea departamentului de voluntariat al asociației prin:
 • realizarea unor campanii de atragere de noi voluntari. Noii voluntari urmează a se implica în activitățile asociației. De asemenea, ne aflam într-un parteneriat cu Universitatea „Eftimie Murgu”, parteneriat care dă ocazia studenților să-și efectueze stagiile de practică la asociația Nevo Parudimos

 

Dezvoltarea departamentului de educație din cadrul asociației prin:
 • derularea unor proiecte care vor crește gradul de educație al membrilor comunităților dezavantajate din județul Caraș-Severin, în special al celor din mediul rural
 • dezvoltarea unor campanii de informare în legătură cu locurile speciale, disponibile pentru tinerii rromi, în licee, școli profesionale și facultăți
 • dezvoltarea unor programe care să recompenseze copiii cu rezultate bune la învățătură
Dezvoltarea capacității comunităților de rromi din Caraș-Severin prin:
 • dezvoltarea unei rețele a liderilor și tinerilor rromi din județ
 • colaborări cu autoritățile publice locale din localitățile unde trăiesc un numar semnificativ de etnici rromi
 • implicarea asociației în structurile de la nivel județean, în ceea ce privește etnicii rromi acorarea de sprijin asociațiilor de rromi și a celor care lucrează în domeniul social în județul Caraș-Severin, în vederea dezvoltării acestora