Obiectivele strategice ale organizației

Priorități strategice 2022-2027:

1. Dezvoltare locală strategică și incluzivă
2. Împuternicirea societății civile a tinerilor romi și ne-romi
3. Împuternicirea și implicarea persoane vulnerabile de etnie romă și non-romă
4. Consolidarea capacităților interne, cu accent pe sustenabilitate și dezvoltare constantă


Dezvoltarea capacităţii organizaționale prin:
 • continuarea formării personalului și voluntarilor asociației
 • întărirea și dezvoltarea rețelei de parteneri
 • aderarea asociației la rețele naționale și internaționale care activează în același domeniu

Creşterea vizibilităţii şi impactului asociației Nevo Parudimos la nivelul specialiştilor în domeniu, al sectorului neguvernamental, al instuţiilor publice şi al publicului larg prin:
 • mediatizarea activităților asociației
 • organizarea unor evenimente cu impact larg asupra comunității
 • publicarea și distribuirea unor pliante și brosuri despre activitațile asociației

Dezvoltarea departamentului de formare în cadrul asociației prin:
 • autorizarea unor cursuri
 • încheierea unor parteneriate în vederea asigurării spațiilor destinate cursurilor
 • acordarea de sprijin pentru comunitățile rurale
 • formarea reprezentaților școlilor și instituțiilor publice

Dezvoltarea departamentului de voluntariat al asociației prin:
 • realizarea constantă de campanii de atragere de noi voluntari care să se implice frecvent în activitățile asociației. De asemenea, ne aflam într-un parteneriat cu  Universitatea „Babes-Bolyai” Reșița, parteneriat care dă ocazia studenților să-și efectueze stagiile de practică în cadrul asociației Nevo Parudimos

Dezvoltarea departamentului de educație din cadrul asociației prin:
 • derularea unor proiecte care vor crește gradul de educație al membrilor comunităților dezavantajate din județul Caraș-Severin, în special al celor din mediul rural
 • dezvoltarea unor campanii de informare în legătură cu locurile  speciale, disponibile pentru tinerii rromi, în licee, școli profesionale și facultăți
 • dezvoltarea unor programe care să recompenseze copiii cu rezultate bune la învățătură

Dezvoltarea capacității comunităților de rromi din Caraș-Severin prin:
 • dezvoltarea unei rețele a liderilor și tinerilor  rromi din județ
 • colaborări cu autoritățile publice locale din localitățile unde trăiesc un numar semnificativ de etnici rromi
 • implicarea asociației în structurile de la nivel județean, în ceea ce privește etnicii rromi acorarea de sprijin asociațiilor de rromi și a celor care lucrează în domeniul social în județul Caraș-Severin, în vederea dezvoltării acestora