Lider proiect: ERGO Network

Nr. proiect: 2022- 03

 

Sub egida CLLD (Dezvoltarea locală condusă de comunitate), o inițiativă pentru implicarea cetățenilor la nivel local în a răspunde activ la provocările sociale, de mediu și economice actuale și un instrument promițător pentru investiții în incluziunea romilor, Asociația Nevo Parudimos a organizat în anul 2022 mai multe activități.

Aceste activități ale asociației noastre sunt desfășurate în baza unui parteneriat pe care Asociația Nevo Parudimos îl are cu rețeaua europeană ERGO Network și implică mai multe evenimente care vizează în special asigurarea respectării drepturilor romilor și creșterea participării acestora la luarea deciziilor în comunitate.

În cadrul acestei colaborări, asociația Nevo Parudimos a organizat  în anul 2022 o serie de activități:

Întâlnire națională anuală de capacitare a societății civile „ROMA FORUM” organizată la București, în 29 iunie 2022.

Agenda zilei de 29 iunie a cuprins, printre altele, o analiză a capacității ONG-urilor rome de implicare în procesul de realizare a recomandărilor de politici publice la nivel local/județean/național, precum și o analiză a rolului acestora în cadrul Roma Sounding Board (Banca Mondială).

S-a discutat, de asemenea, care este capacitatea ONG-urilor de a monitoriza și evalua planurile locale/naționale de măsuri adresate procesului de incluziune a romilor, precum și capacitatea ONG-urilor Rome de a influența procesul de realizare a politicilor publice/alocare bugetară din fondurile bugetului național/extrabugetar, inclusiv modul de comunicare cu Comisia Europeană și alți factori interesați.

La întâlnire au luat cuvântul: Daniel Grebeldinger, director executiv al Asociației Nevo Parudimos, Costel Bercus, președintele ACEDO, Gelu Duminica, director executiv Agenția „Împreună”, Florin Nasture, președinte al O del Amentza, Daniel Caraiman, președinte Danrom, Brăila, Daniel Rădulescu, președinte Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – Sastipen, Carmen Gheorghe, președinte Eromnja, și Delia Grigore, director executiv Amare Rromentza.

Întâlnire Roma Forum organizată la București în 26.11.2022.

La întâlnire au participat reprezentanți ai finanțatorilor FNGAL, ANPCDEFP-Programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, Fondurile Norvegiene, un reprezentant al rețelei ERGO Network și organizații de romi din România.

Dintre subiectele de discuție amintim: identificarea oportunităților de finanțare care să capaciteze societatea civilă romă în procesul de implementare a politicilor publice pentru romi, precum și rolul societății civile în procesul de monitorizare și implementare a Stategiei Naționale pentru îmbunătățirea situației Romilor.

Începând cu anul 2014 Asociația Nevo Parudimos organizează bianual întâlnirile retelei informale Roma Forum, evenimentul de anul acesta fiind orgnizat în parteneriat cu Asociația Sastipen, cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene prin programul CERV.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar operatorul de fond nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

Roma Forum – iunie 2022
Roma Forum – noiembrie 2022