Lider proiect: Asociația Nevo Parudimos

Perioada: 01.03.2023 – 30.04.2024

Buget: 59 783 EUR

Nr. proiect: 2022-3-RO01-KA153-YOU-000100126

Parteneri: Ungaria, Spania, Macedonia, Polonia, Serbia, Bulgaria, Lituania, Germania, Turcia, Belgia

Asociația Nevo Parudimos implementează în perioada 01/03/2023 – 30/04/2024 proiectul Erasmus+ intitulat Courage to change care implică un număr de 11 parteneri europeni.

Prin acest proiect, scopul nostru este de a crește nivelul de incluziune și participare a tinerilor romi în activitățile de tineret și cele bazate pe educația non-formală. Pentru a face acest lucru, ne-am stabilit următoarele obiective:

  1. Creșterea cunoștințelor și competențelor a 33 de noi lucrători de tineret, asistenți sociali și voluntari -care ar dori să lucreze cu romi folosind educția non-formală
  2. Îmbunătățirea utilizării efective a „Ghidului în 9 pași” în 11 comunități de romi din 11 țări partenere pe parcursul a 14 luni
  3. Creșterea capacității a 11 organizații partenere de a lucra cu tinerii romi pe parcursul a 14 luni
  4. Împărtășirea de experiențe și bune practici în rândul a 33 de lucrători de tineret pe parcursul celor 14 luni de proiect

Proiectul își dorește să promoveze îmbunătățirea calității activității de tineret în țările partenere, sporind dimensiunea internațională a acestora și capacitatea lucrătorilor de tineret și a organizațiilor de tineret din cee 11 țări partenere. De asemenea, proiectul nostru se corelează cu obiectivul de promovare a mobilităților Erasmus+ bazate pe educație non-formală și informală și a participării active în rândul tinerilor, precum și a cooperării –
calitate, incluziune, creativitate și inovație – la nivelul organizațiilor din domeniul tineretului.

Vom realiza acest lucru ajutând lucrătorii de tineret să-și dezvolte competențe diferite și să devină mai eficienți în activitatea lor de tineret prin utilizarea de practici adaptate din „Ghidul în 9 pași”.

Activitățile din cadrul proiectului vor presupune:

A1- Curs de instruire privind modul de lucru cu tinerii romi timp de 8 zile în perioada 01-09.07.2023 la care vor participa 33 de lucrători de tineret, asistenți sociali și voluntari (3participanți/pe țară). Ulterior, această activitate va curpinde 110 activități pilot, cel puțin 10 în fiecare organizație parteneră pentru implementarea Ghidului în 9 pași cu tinerii romi din comunitățile implicate.

A2- Seminar cu 33 de participanți pentru împărtășirea competențelor învățate și a bunelor practici din timpul activităților pilot, în perioada 12-15.02.2024

Participanții vor fi:
– Noi lucrători de tineret care tocmai și-au început practicile în organizațiile partenere
– Asistenți sociali cu care organizațiile partenere lucrează deja
– Voluntari care colaborează cu organizațiile partenere care au voința și motivația de a produce schimbare reală în ceea ce privește munca de tineret cu tinerii romi.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.