Nr proiect: 2020-2-Ro01-ESC21-080467

Durată proiect: 01.08.2020 – 30.04.2023

Motivul din spatele acestui proiect este necesitatea creșterii sprijinului oferit noilor angajați în sectorul ONG în procesul de adaptare pentru noul loc de muncă și pentru procesul de dezvoltare personală, pentru a  deveni mai buni pe plan profesional și, în același timp, mai competitivi pe piața muncii.

Dorind să includem pe piața muncii, ca și angajați Nevo Parudimos, tineri fără experiență, tineri voluntari din alte țări, tineri de etnie romă, sau proveniți din medii defavorizte, am ajuns la concluzia că este nevoie sa le și oferim un sprijin special pentru a se adapta.

După o analiză internă făcută împreună cu un expert în resurse umane de la Universitatea de Vest din Timișoara am concluzionat că una dintre intervențiile pe care trebuie să le avem este aceea de a face procesul inițial de învățare al angajaților noștri mai scurt și eficient, pentru a-i face să fie mai competitivi și mai calificați pentru sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească la nivelul ONG.

În acest moment, din cauza lipsei de resurse, ONG-ul nostru nu dispune de un proces de învățare bazat pe un sprijin specializat destinat acestei categorii de angajați,  Toți noii angajați ai ONG-ului nostru învață de la colegi mai vechi, cu mai multă experiență, sau sunt autodidacți, folosindu-se în procesul de învățare de materiale diferite de pe internet sau furnizate de coordonatorul echipei.

Scopul proiectului nostru este acela de a crește șansele tinerilor cu mai puține oportunități de a obține și de a păstra un loc de muncă. În total, proiectul va include 5 tineri care vor fi angajați în cadrul asociației și vor învăța cum să se dezvolte profesional în acest domeniu.

Obiectivele proiectului nostru sunt:

O1. Creșterea cunoștințelor celor 5 tineri angajați despre asistență socială, incluziune și organizații ale societății civile, cu accent pe implementarea de activități cu comunitățile de romi

O2. Dezvoltarea abilităților celor 5 tineri angajați în comunicarea în limba română și engleză și implementarea de activități cu persoane din medii dezavantajate diferite

O3. Creșterea calității serviciilor de asistență oferite noilor angajați din Nevo Parudimos în timpul proiectului

O4. Dezvoltarea experiențelor practice în domeniul muncii cu tinerii, al voluntariatului, asistenței sociale și incluziunii, în rândul celor 5 tineri angajați

O5. Dezvoltarea cunoștințelor despre managementul proiectelor și strângerea de fonduri și administrarea unui centru de tineret pentru cei 5 tineri

Ne așteptăm ca acest proiect să aibă un impact semnificativ asupra participanților, asupra noastră și a partenerilor la nivel local și internațional. De asemenea, sperăm să creștem capacitatea celor 5 tineri implicați de a lucra cu persoanele de etnie romă, de a înțelege mai bine conceptul de incluziune, de a comunica în limbi străine, de a scrie și a gestiona proiecte, de a fi mai competitivi pe piața muncii, mai încrezători și responsabili pentru acțiunile pe care le întreprind.

În ceea ce ne privește, acest proiect va contribui la dezvoltarea resurselor umane și a profesionalismului echipei Nevo Parudimos și va facilita colaborarea dintre noi și comunitățile defavorizate cu un personal mai experimentat și adaptabil.

În plus, cu acest proiect vom crea un nou tip de abordare care să sprijine organizațiile societății civile care angajează tineri. Proiectul nostru va genera, de asemenea, schimburi de bune practici între personalul Nevo Parudimos și personalul altor organizații ale societății civile (Co-Efficient din Ungaria și RROMA din Macedonia) unde vom efectua vizite de studiu și diferite activități în cadrul proiectului.

Prin capacizarea personalului Nevo Parudimos vom crește nivelul de calitate și numărul de activități și acțiuni pe care asociația le va implementa în comunitatea locală din Reșița și din Caraș Severin.

Din perspectiva pieței muncii, acest proiect contribuie la participarea pe termen lung a tinerilor capacitați prin intermediul acestui proiect, ca si actori activi in domeniul muncii. Adaptându-se mai repede și devenind mai buni profesioniști, după finalizarea proiectului le va fi mult mai ușor să găsească noi locuri de muncă și oportunități care să le permită să își pună în practică experiența.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

VIDEO CU EXPERIENTA PARTICIPANTILOR: