Nr proiect: 2020-2-Ro01-ESC21-080467

Durată proiect: 24 luni, 01.08.2020 – 31.07.2022

Motivul din spatele acestui proiect este necesitatea creșterii sprijinului oferit noilor angajați ai Asociației Nevo Parudimos în procesul de adaptare pentru noul loc de muncă și pentru procesul de dezvoltare personală, pentru a deveni mai buni pe plan profesional și, în același timp, mai competitivi pe piața muncii.

Dorind sa includem pe piața muncii, ca și angajați Nevo Parudimo, tineri fără experiență, tineri voluntari din alte țări, tineri de etnie romă, sau proveniți din medii defavorizte, am ajuns la concluzia că este nevoie sa le și oferim un sprijin special pentru a se adapta.

După o analiză internă făcută împreună cu un expert în resurse umane de la Universitatea de Vest din Timișoara am concluzionat că una dintre intervențiile pe care trebuie să le avem este aceea de a face procesul inițial de învățare al angajaților noștri mai scurt și eficient, pentru a-i face pe ei mai competitivi și mai calificați pentru sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească în ONG.

În acest moment, în ONG-ul nostru nu avem un proces de învățare bazat pe un sprijin specializat destinat acestei categorii de angajați, din cauza lipsei de resurse. Toți noii angajați ai ONG-ului nostru învață de la colegi mai vechi, cu mai multă experiență, sau sunt autodidacți, folosindu-se în proceul de învățare de materiale diferite de pe internet sau furnizate de coordonatorul echipei.

Scopul proiectului nostru este de a crește șansele tinerilor cu mai puține oportunități de a obține și de a păstra un loc de muncă.

Obiectivele proiectului nostru sunt:

O1. Creșterea cunoștințelor celor 5 tineri angajați prin acest proiect despre asistență socială, incluziune și organizații ale societății civile, în special despre lucrul cu comunitățile de romi

O2. Dezvoltarea abilităților celor 5 tineri angajați prin acest proiect în comunicarea în limba română și engleză și lucrul cu oameni din medii dezavantajate diferite în timpul proiectului

O3. Creșterea calității serviciilor de asistență oferite noilor angajați din Nevo Parudimos în timpul proiectului

O4. Dezvoltarea experiențelor practice în domeniul muncii cu tinerii, al voluntariatului, asistenței sociale și incluziunii în rândul celor 5 tineri angajați

O5. Dezvoltarea cunoștințelor despre managementul proiectelor și strângerea de fonduri și administrarea unui centru de tineret pentru cei 5 tineri

Ne așteptăm ca acest proiect să aibă un impact semnificativ asupra participanților, asupra noastră și a partenerilor la nivel local și internațional. De asemenea, speră, să creștem capacitatea celor 5 tineri implicați de a lucra cu persoanele de etnie romă, de a înțelege mai bine conceptul de incluziune, de a comunica în limbi străine, de a scrie și a gestiona proiecte, de a fi mai competitivi pe piața muncii, mai încrezători și responsabili pentru acțiunile pe care le întreprind.

În ceea ce ne privește, acest proiect va contribui la dezvoltarea resurselor umane și a profesionalismului echipei Nevo Parudimos și va facilita colaborarea dintre noi și comunitățile defavorizate cu un personal mai experimentat și adaptabil.

În plus, cu acest proiect vom crea un nou tip de abordare care să sprijine organizațiile societății civile care angajează tineri. Proiectul nostru va genera, de asemenea, schimburi de bune practici între personalul Nevo Parudimos și personalul altor organizații ale societății civile (Co-Efficient din Ungaria și RROMA din Macedonia) unde vom efectua vizite de studiu și diferite activități în cadrul proiectului.

Prin capacizarea personalului Nevo Parudimos va crește nivelul de calitate și numărul de activități și acțiuni pe care asociatia le va implementa în comunitatea locală din Reșița și din Caraș Severin.

Prin implementarea acestui proiect ne așteptăm ca la nivel local să putem înmulți această idee și să capacităm mai mulți angajați tineri din organizațiile societății civile.

Din perspectiva pieței muncii, acest proiect contribuie la participarea pe termen lung a tinerilor capacitați prin acest proiect, ca si actori activi in domeniul muncii. Adaptându-se mai repede și devenind mai buni profesioniști după finalizarea proiectului le va fi mult mai ușor să găsească noi locuri de muncă și oportunități care să le permită să își pună în practică experiența.