Lider proiect: Amaro Foro

Parteneri: Asociatia Nevo Parudimos, Co-efficient Ungaria, RROMA Macedonia

Perioada: 01.03.2021 – 28.02.2023

Buget: 148.606 EUR

Nr. proiect: 2020-1-DE02-KA227-ADU-008321

 

Asociația Nevo Parudimos, în calitate de partener, alături de Amaro Foro Germania, Co-Efficient Ungaria și RROMA Macedonia implementează în perioada 01.03.2021 – 28.02.2023 proiectul Digitalize -instrumente pentru adulții romi de a folosi internetul și de a promova educația, finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Acest proiect a luat naștere din nevoia comunităților de romi cu care cele patru organizații partenere lucrează de a avea acces și cunoștințele necesare de a accesa serviciile de bază prin intermediul internetului, nevoie amplificată de pandemia Covid19. Faptul că încă de la începutul pandemiei majoritatea serviciilor accesibile populației s-au mutat în mediul online a făcut ca persoanele din grupuri dezavantajate, îndeosebi adulții de etnie romă, să se confrunte cu o excludere mult mai mare, accesul la serviciile publice fiind mult mai limitat din cauza situației economice precare ce nu le-a permis să acceseze internetul și din cauza situației educaționale (mai mult de 40% dintre adulții romi sunt analfabeți – date ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale).

Astfel, s-a identificat o nevoie a acestor adulți de a se alfabetiza în ceea ce privește folosirea internetului și a tehnologiei pentru a ține pasul cu schimbările aduse de pandemie și pentru a avea un acces facil la servicii publice.

Acest proiect își propune creșterea accesului adulților romi la serviciile publice prin dezvoltarea unui instrument care să le permită să învețe mai ușor cum să folosească internetul în acest scop.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea a două instrumente artistice inovatoare care să faciliteze procesul de învățare al romilor despre internet și despre cum să folosească internetul pentru activitățile de zi cu zi.
  2. Creșterea cunoștințelor și abilităților IT a 80 de adulți romi din cele 4 țări partenere
  3. Creșterea cunoștințelor și abilităților a 20 de asistenți sociali, mediatori sanitari, ONG-uri și voluntari cu privire la modul de a sprijini adulții din medii dezavantajate să-și dezvolte abilitățile și cunoștințele IT.
  4. Capacitarea organizațiilor societății civile în lucrul cu romii folosind tehnologia modernă.

Beneficiarii acestui proiect vor fi 80 de adulți din România, Germania, Macedonia și Ungaria ale căror vârste pot fi împărțite în două grupuri, tineri romi adulți între 18-35 de ani și romi de vârstă mijlocie. adulți între 36-55 de ani. În plus, vor fi incluși 20 de asistenți sociali, mediatori sanitari, persoane ce lucrează în domeniul ONG și voluntari.

Proiectul se va concretiza prin realizarea a doua ghiduri  – „Competențe digitale de bază” și „Competențe digitale pentru toți”. Primul material ca avea ca și scop centralizarea unor instrumente de predare a abilităților digitale de bază de utilizare a dispozitivelor de internet și canalelor de comunicare online pentru persoanele analfabete, în principal pe baza ilustrațiilor. Cel de-al doilea material va oferi informații despre utilizarea în siguranță a internetului pentru accesarea de servicii publice și pentru activități din viața de zi cu zi precum cumpărături, servicii bancare, educație și altele.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.