Durata proiectului: 30 de luni (01.07.2020 – 31.12.2022).

Țările implicate: Slovenia, Republica Cehă, Ungaria, România, Bulgaria, Austria, Slovacia, Serbia, Moldova, Ucraina.

Proiect cofinanțat din fonduri ale Uniunii Europene (FEDR, IPA, ENI) în cadrul Programului transnațional Interreg Dunăre în cadrul Priorității 4 – Regiunea Dunării bine guvernată.

Obiectiv specific: îmbunătățirea capacităților instituționale pentru a aborda provocările societale majore.

Bugetul proiectului: 2.072.267,40 EUR

Finanțare FEDR: 1.433.843,75 EUR

IPA: 153.788,29 EUR

ENI: 173.795,00 EUR

Site-ul web al proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dream-road

Dinamica excluziunii, a inegalității sociale și a sărăciei este reflectată în fiecare aspect al vieții de zi cu zi a celor 10-12 milioane de romi din Europa. În ultimii ani, speranța unui progres în acest sens a fost spulberată de un discurs politic întărit, cu impact deosebit de dur asupra romilor care trăiesc în condiții covârșitor de proaste la marginea societății și care se confruntă cu niveluri extreme de excluziune socială.

Proiectul DREAM ROAD încearcă să împuternicească membrii comunităților de romi să devină agenți ai schimbării în acest sens. Dezvoltarea participativă a unor noi intervenții pentru îmbunătățirea alfabetizării digitale, informaționale și funcționale a romilor și stabilirea unor alianțe largi în implementarea acestora sunt rezultatele cheie pe care le așteptăm de la acest proiect.

Cu ajutorul laboratoarelor de învățare colaborativă sprijinită de computer, învățare practică și acces digital, membrii comunităților dezavantajate vizate de proiect vor obține abilități noi și vor învăța cum să funcționeze ca utilizatori informați și membri egali în societate. Cooperarea semnificativă dintre comunităților de romi, a autorităților publice și a comunităților locale este esențială pentru obținerea succesului în implementarea acestor ecosisteme comunitare. DREAM ROAD dezvoltă capacitățile organismelor publice de a face față mai bine problemelor romilor prin inovație și dialog, oferind reprezentanților comunității cunoștințele necesare pentru a obține un impact durabil. Obiectivul pe termen lung este de a crea procese durabile și semnificative, transparente și interactive care să stimuleze reacția reciprocă a tuturor actorilor din societate. Cadrul transnațional va permite implementarea soluțiilor transferabile, testate în medii specifice la nivel local, care vor servi drept orientări în elaborarea de viitoare politici în favoarea grupurilor dezavantajate.

Consorțiul proiectului cuprinde 15 parteneri din 10 țări diferite.

 • Research and Educational Centre Mansion Rakican – Slovenia
 • Institute of Social Innovations – Cehia
 • Zala County Regional Development Agency Nonprofit Limited Liability Company – Ungaria
 • Nevo Parudimos Association – Romania
 • Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance – Bulgaria
 • Roma Adult Education Organisation Burgenland – Austria
 • Institute for Cultural Relations Policy – Ungaria
 • Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences – Slovenia
 • Harghita County Council – Romania
 • Municipality of Murska Sobota – Slovenia
 • Covasna County Employment Agency – Romania
 • Roma Inclusion Office – Serbia
 • Know How Centre – Serbia
 • Representation in the Republic of Moldova of the Foundation Terre des hommes Lausanne – Switzerland – Republica Moldova
 • NGO Youth Space – Ucraina

Programul transnațional pentru Dunăre este un instrument de finanțare al Cooperării teritoriale europene (ETC), mai bine cunoscut sub numele de Interreg. Programul transnațional pentru Dunăre (DTP) promovează coeziunea economică, socială și teritorială în regiunea Dunării prin integrarea politicilor în diferite domenii.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.