Lider Proiect: Research and Educational Centre Mansion Rakican

Buget: 1,686,875.00 EUR

Perioada: 30 de luni (01.07.2020 – 31.12.2022)

Nr. proiect: DTP3- 383-4.1

Parteneri: Consorțiul proiectului cuprinde 15 parteneri din 10 țări diferite.

 • Research and Educational Centre Mansion Rakican – Slovenia
 • Institute of Social Innovations – Cehia
 • Zala County Regional Development Agency Nonprofit Limited Liability Company – Ungaria
 • Nevo Parudimos Association – Romania
 • Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance – Bulgaria
 • Roma Adult Education Organisation Burgenland – Austria
 • Institute for Cultural Relations Policy – Ungaria
 • Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences – Slovenia
 • Harghita County Council – Romania
 • Municipality of Murska Sobota – Slovenia
 • Covasna County Employment Agency – Romania
 • Roma Inclusion Office – Serbia
 • Know How Centre – Serbia
 • Representation in the Republic of Moldova of the Foundation Terre des hommes Lausanne – Switzerland – Republica Moldova
 • NGO Youth Space – Ucraina

 

Proiect cofinanțat din fonduri ale Uniunii Europene (FEDR, IPA, ENI) în cadrul Programului transnațional Interreg Dunăre în cadrul Priorității 4 – Regiunea Dunării bine guvernată.

Obiectiv specific: îmbunătățirea capacităților instituționale pentru a aborda provocările societale majore.

Finanțare FEDR: 1.433.843,75 EUR

IPA: 153.788,29 EUR

ENI: 173.795,00 EUR

Site-ul web al proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dream-road

Dinamica excluziunii, a inegalității sociale și a sărăciei este reflectată în fiecare aspect al vieții de zi cu zi a celor 10-12 milioane de romi din Europa. În ultimii ani, speranța unui progres în acest sens a fost spulberată de un discurs politic întărit, cu impact deosebit de dur asupra romilor care trăiesc în condiții covârșitor de proaste la marginea societății și care se confruntă cu niveluri extreme de excluziune socială.

Proiectul DREAM ROAD încearcă să împuternicească membrii comunităților de romi să devină agenți ai schimbării în acest sens. Dezvoltarea participativă a unor noi intervenții pentru îmbunătățirea alfabetizării digitale, informaționale și funcționale a romilor și stabilirea unor alianțe largi în implementarea acestora sunt rezultatele cheie pe care le așteptăm de la acest proiect.

Cu ajutorul laboratoarelor de învățare colaborativă sprijinită de computer, învățare practică și acces digital, membrii comunităților dezavantajate vizate de proiect vor obține abilități noi și vor învăța cum să funcționeze ca utilizatori informați și membri egali în societate. Cooperarea semnificativă dintre comunităților de romi, a autorităților publice și a comunităților locale este esențială pentru obținerea succesului în implementarea acestor ecosisteme comunitare. DREAM ROAD dezvoltă capacitățile organismelor publice de a face față mai bine problemelor romilor prin inovație și dialog, oferind reprezentanților comunității cunoștințele necesare pentru a obține un impact durabil. Obiectivul pe termen lung este de a crea procese durabile și semnificative, transparente și interactive care să stimuleze reacția reciprocă a tuturor actorilor din societate. Cadrul transnațional va permite implementarea soluțiilor transferabile, testate în medii specifice la nivel local, care vor servi drept orientări în elaborarea de viitoare politici în favoarea grupurilor dezavantajate.

Programul transnațional pentru Dunăre este un instrument de finanțare al Cooperării teritoriale europene (ETC), mai bine cunoscut sub numele de Interreg. Programul transnațional pentru Dunăre (DTP) promovează coeziunea economică, socială și teritorială în regiunea Dunării prin integrarea politicilor în diferite domenii.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar operatorul de fond nu poate fi făcut responsabil pentru informaţiile pe care le conţine.

Nr.inreg. 70/04.05.2022
ANUNT ACHIZITIE
Subscrisa ASOCIATIA NEVO PARUDIMOS cu sediul in Resita, adresa: P-ta Traian Vuia, Nr. 1-4, Corp E, office@nevoparudimos.ro, tel: 0723202756 ,in calitate de partener al proiectului: ,, Dream Road – Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development (DREAM ROAD),,
În vederea implementării în bune condiții a proiectului se intenționează achiziționarea de echipamente necesare dotarii si functionarii laboratorului de invatare necesar activitatii 2: Interventie pilot- Learning Lab.
Obiectul contractului de achizitie il reprezinta: furnizarea de echipamente necesare functionarii laboratorului si crearea platformei e-learning necesare derularii activitatilor proiectului. Achizitia este formata din 2 loturi astfel: LOTUL 1.
Dotarii laboratorului cu 10 laptopuri, laptopurile sunt utilizate pentru a oferi suport școlarilor, 1 proiector cu ecran utilizat pentru desfășurarea de activități / ateliere / evenimente în laboratoarele de învățare, 1 Imprimanta multifuncționala necesara pentru desfășurarea de activități. 5 birouri si 15 scaune birourile și scaunele sunt folosite pentru a furniza echipamente în laboratoarele de învățare.
LOTUL 2
Crearea platformei informatice, instalare unitatea mobilă WI-FI, pentru a oferi
acces la Internet.
Pentru informatii suplimentare, solicitare documentatie de atribuire, vă puteti adresa la sediul ”Ascoiația Nevo Parudimos” situat in Reșița, piața Traian Vuia, nr. 1-4, la tel. 0723202756 sau la e-mail office@nevoparudimos.ro până la data de 07.05.2022, ora 16:00
Oferta de preturi se poate trimite/depune la adresa: Reșița, piața Traian Vuia nr. 1-4 sau pe e-mail la adresa: office@nevoparudimos.ro până la data de 09.05.2022 ora 12:00.