Numar proiect: 2022-3-RO01-ESC30-SOL-000102577

Durata: 12 luni

Perioada: 01.01-31.12.2023

Buget: 6.888 EUR

Asociația Nevo Parudimos implementează în perioada 01.01 – 31.12.2023 proiectul ESC30-SOL – Solidarity projects – EDUROM, o inițiativă care are ca și scop îmbunătățirea și schimbarea modului în care tinerii romi din orașul Reșița au acces la educație și oportunitățile de tineret.

Acest proiect umrărește creșterea gradului de informare a tinerilor rromi precum și motivarea acestora de a-și continua studiile. În acest sens, în cadrul acestei inițiative am organizat o campanie de informare la nivelul orașului Reșița în care tinerii ce clasele a VIII-a și a XII-a, aparținători ai etniei rome, să cunoască oportunitățile pe care le au pentru a se înscrie pe locurile speciale în licee și universități.

Obiectivele proiectului EDUROM sunt:

  • creșterea gradului de informare a tinerilor de etnie romă din comunitățile marginalizate din Reșița cu privire la serviciile și ofertele educaționale destinate acestora;
  • creșterea nivelului de integrare a persoanelor din comunitățile marginalizate din Reșița care au abandonat sau care nu au frecventat niciodată o formă de învățământ în sistemul educațional destinat acestora;
  • diminuarea ratei abandonului școlar în rândul persoanelor de etnie romă din comunitățile marginalizate din Reșița;
  • responsabilizarea comunităților marginalizate din Reșița și promovarea incluziunii sociale;
  • creșterea nivelului de educație în rândul persoanelor de etnie romă din comunitățile marginalizate din Reșița pentru a fi integrați mai ușor pe piața muncii și pentru a deveni cetățeni activi.

Activitățile proiectului se axează pe campanii de informare și vizite în comunități, întâlniri programate pentru discutarea subiectelor de interes și acoperirea nevoilor care stau la baza acestui proiect.

Acest proiect este finanțat prin Corpul European de Solidaritate al Comisiei Europene.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.