Lider proiect: Terra Tech Forderprojeckte e.V

Durata: 24 luni

Perioada: 01.11.2021 – 01.11.2023

Parteneri: Terra Tech Förderprojekte e.V , Clictic S.L. Spain, ASOCIACION JUVENIL ALMENARAS, ASOCIATIA NEVO PARUDIMOS, Együttható Közösségépítő Egyesület

Numar proiect: KA220-ADU-93D7629F

Buget: 165 262,00 euro

 

Asociația Nevo Parudimos implementează în perioada 01.11.2021-01.11.2023 proiectul Need for Lead, în calitate de partener.

Pandemia COVID-19 a avut consecințe grave și de lungă durată pe tot globul, îndeosebi pentru grupurile marginalizate, mai ales pentru persoanele cu dizabilități, pentru părinții și familiile acestora. În timpul și după perioadele de izolare din diferite țări, membrii familiilor persoanelor cu dizabilități au fost nevoiți să stea acasă, lucru ce a dus în unele cazuri la pierderea locului de muncă și la probleme financiare. Mai mult, fenomenul a dus în unele situații la depresie și probleme mentale ale membrilor familiei persoanelor cu dizabilități dar și la excluziune, în contextul în care pandemia a accelerat semnificativ tendința de digitalizare, iar aceste familii nu au reușit să țină pasul.

Luând în considerare toate aceste aspecte a fost conceput proiectul de față care își propune să abordeze și să prezinte soluția la două nevoi identificate:

  1. Elaborarea unui Ghid (Metodologie) de adaptare mentală a membrilor familiei grupurilor defavorizate (vom crea un spațiu pentru dobandirea de noi cunoștințe și abilități pentru lucrătorii sociali și comunitari, voluntari, educatori. Aceste cunoștințe și abilități vor ajuta la transformarea modului de gandire a membrilor familiilor persoanelor cu dizabilități).
  2. Găsirea de soluții privind angajarea online care va presupune oferirea de instruire pe diferite profesii online care să ofere spațiu, timp și flexibilitate fiecărui părinte.

Acest proiect este considerat ca fiind o punte între persoanele cu dizabilități și familiile acestora si întreaga comunitate națională, locală și chiar internațională prin tehnologiile digitale. Ne propunem să atingem următorul set de obiective în cadrul acestui proiect:

– îmbunătățirea gradului de adaptare psihică a membrilor familiei persoanelor cu dizabilități;

– transmiterea de cunoștințe privind munca online și abilitățile digitale către grupul țintă al acestui proiect;

– îmbunătățirea incluziunii în Europa și reducerea decalajului dintre societate și persoanele cu dizabilități și rudele acestora;

– contribuirea la educația adulților, flexibilizarea acesteia și îmbunătățirea educației digitale;

– creșterea gradului de conștientizare cu privire la fondurile europene (inclusiv programul Erasmus+) și oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții.

Acest proiect vizează următoarele categorii de beneficiari:

– membri ai familiilor persoanelor cu dizabilități;

– adulții care se confruntă cu excludere din cauza schimbărilor generate de pandemie și a discrepanței dintre ofertele educaționale și cerințele pieței;

– instituții locale care se străduiesc să îmbunătățească calificarea și să crească capacitatea comunităților de a crea noi locuri de muncă (de exemplu, centre sociale, academii, centre de locuri de muncă, voluntari, ONG-uri etc.);

– formatori și educatori (deoarece proiectul va oferi formare pentru formatori);

– lucrători sociali și comunitari, factori de decizie (deoarece proiectele urmăresc să furnizeze cunoștințe privind digitalizarea și sprijinul mental societăților vulnerabile);

– organizații locale, instituții și organisme publice care se ocupă de persoanele cu dizabilități;

– alte părți interesate relevante (asistenți sociali, activiști, etc);

Oferind persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora oportunități de a-și dezvolta competențele digitale, abilitățile creative, cunoștințele despre oportunitățile de a fi incluse în toate procesele din comunitățile lor, vom sprijini implicarea lor concretă în activități sociale, culturale, și acțiuni economice. Ca rezultat, acest proiect va contribui la promovarea unei imagini pozitive a Planului de digitalizare în Europa. Acesta va crește gradul de conștientizare pe această temă în rândul beneficiarilor care, la rândul lor, vor transmite cunoștințe relevante în comunitățile lor.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar punctul de vedere al autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.