Această activitate a asociației noastre este desfășurată în baza unui parteneriat pe care Nevo Parudimos îl are cu rețeaua europeană ERGO Network și implică mai multe activități care vizează în special respectarea drepturilor romilor și creșterea participării acestora la luarea deciziilor în comunitate.

În cadrul acestei colaborări, în anul 2018 au fost continuate acțiunile începute în 2017 printre care amintim:

 • Întâlnirea Roma Forum I (26-28 iulie – București) pe tema „Crearea de rețele și parteneriat între ONG-urile romilor pentru a promova CLLD”, la care au participat mai mult de 20 de ONG-uri rome, fiind prezente 26 de persoane. A fost o întâlnire de două zile organizată în parteneriat cu FEDER unde s-a discutat despre potențialul de cooperare dintre ONG-urile romilor. De asemenea, au fost discuții referitoare la activitățile viitoare pentru anul 2018 ale rețelei ROMA Forum, referitoare la planurile noastre de lucru și la acordul asupra unor activități comune în viitor.

În prima zi, Daniel Radulescu a prezentat activitatea Agenției Naționale pentru Romi, iar Nicoleta Bitu, președintele FEDER, și-a prezentat viziunea despre activități comune și cooperare în beneficiul romilor.  Raluca Dumitrescu (în locul domnului Valeriu Capraru), vicepreședintele Federației Naționale a GAL-urilor, a prezentat și statutul de implementare a strategiilor de dezvoltare locală în zonele rurale din România. Totodată, Ciprian Necula a prezentat activitatea Comitetului de Cercetare a Romilor din cadrul Băncii Mondiale și a campaniei Aresel în timp ce Iulian Paraschiv a prezentat parteneriatul și cooperarea din punctul de vedere al partidului de romi din România. A luat cuvântul și Eugen Ghita, reprezentând ONG-ul avocaților romi, care a prezentat modul în care putem reacționa din punct de vedere juridic la evacuarea forțată și la discriminarea împotriva romilor.

După prezentări am avut o discuție deschisă despre acțiunile viitoare ale Rețelei, despre cum putem identifica fonduri pentru a capta ONG-urile locale pentru a înțelege procesul CLLD și despre protestul Aresel.

 

 • Întâlnirea Roma Forum II (23-25 noiembrie – București) care a fost practic o ședință de lucru pentru a aborda mai multe aspecte subliniate în Agenda de întâlnire: situația privind strategiile naționale ale romilor, implicarea ONG-urilor rome pentru Președinția României în UE în 2019, romii și oportunitățile de finanțare, implicarea tinerilor romi. Mai mult de 30 de ONG-uri de romi au participat la întâlnire și au fost prezente peste 35 de persoane în cele două zile. La întâlnire au participat reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Romi, ai Centrului Național pentru Cultura Romilor, reprezentanți FEDER, Partidul Romilor, Federațiile Naționale ale GAL-urilor Urbane, Banca Mondială, reprezentanți ai României pentru Dezvoltare Socială.
 • De asemenea, în 2018 s-a lucrat la realizarea unui studiu axat pe situații reale ale comunității de romi. Mai exact, după ce au fost făcute o serie de interviuri și stabilite două grupuri țintă, am realizat un studiu de caz. În urma acestuia s-a ajuns la întocmirea unui raport complex care descrie situația romilor din comunitatea Mociur din Reșița, raportul fiind prezentat în cadrul reuniunii GAL-ului din Reșița.
 • Am organizat un training la Băile Herculane în perioada 9-11 noiembrie 2018 în cadrul căruia 20 de persoane au fost instruite să lucreze, să comunice și să colaboreze mai bine cu membrii comunităților de romi. La această acțiune, echipa Nevo Parudimos a fost asistată de către Ionela Gorgan din partea GAL-Banat-Vest.
 • Un al doilea training a avut loc la Oradea în perioada 27-29 noiembrie, în cadrul căruia mai mult de 6 GAL-uri și-au sporit capacitatea de a lucra cu romii în procesul CLLD. Și în acest caz, 20 de persoane au fost instruite să lucreze, să comunice și să colaboreze mai bine cu membrii comunităților de romi. În cadrul acestui training, echipa Nevo Parudimos a fost susținută de Maria Turtureanu din partea GAL Țara Oașului.
 • În cadrul aceluiași proiect, în 2018 echipa Nevo Parudimos a reușit traducerea în limba română a lucrării de referință privind antigipsismul.
 • De asemenea, Nevo Parudimos, împreună cu Federația Națională a GAL-urilor din zonele rurale a elaborat un document de recomandare pentru toate instituțiile din România și UE responsabile cu finanțarea și am solicitat 10% din totalul fondurilor pentru CLLD pentru următoarea perioadă de programare. În acest fel, am dorit să atragem atenția asupra importanței principiilor CLLD în implementarea activităților cu banii UE și solicităm creșterea fondurilor în acest scop.
 • Nevo Parudimos a participat la întâlnirea ESF Transnational Platform – 8th Inclusion ce a avut loc între 20-21 septembrie la Madrid.

Obiectivele activităților organizate în cadrul proiectului sunt următoarele:

 • Dezvoltarea societății civile rome în zonele rurale pentru a deveni mai activi la nivel local și regional și pentru a deveni parteneri egali pentru GAL-uri.
 • Susținerea din partea Coaliția (Grupul Național de Lucru) pentru comunitățile de romi
 • Noul program LEADER să îi aibe pe romi mai vizibili pe toate planurile, atât în calitate de parteneri, cât și ca factori de decizie și beneficiari
 • Utilizarea fondurilor UE pentru incluziunea romilor, care să aibă un impact calitativ mai bun și o monitorizare calitativă constantă.
 • Respectarea principiilor CLLD în implementarea tuturor fondurilor.
 • Creșterea cooperării și a colaborării între ONG-urile romilor pentru un impact mai bun la nivel local.

Care sunt concluziile activităților derulate în cadrul proiectului pe anul 2018? În primul rând, este necesară informarea și formarea constantă a societății civile rome pentru ca aceasta să poată deveni un adevărat partener de dialog pentru GAL-uri cu scopul de a crește implicarea romilor în procesul de dezvoltare locală.

De asemenea, este necesar să se lucreze constant la punerea în aplicare a principiilor CLLD (Community-led local development – Dezvoltarea locală condusă de comunitate) și la modul în care aceste principii sunt înțelese pentru creșterea calității vieții comunităților de romi din zonele rurale / urbane.

Toți participanții la cursurile legate de CLLD subliniază faptul că informațiile primite și oportunitatea de a se întâlni cu reprezentanții comunității de romi au fost foarte utile.

Reuniunea națională, precum și întâlnirile locale cu echipele GAL-urilor au fost considerate un succes, deoarece atât organele naționale, cât și actorii locali au nevoie de o voce mai puternică și mai organizată a comunității de romi.

Crearea de rețele și cooperarea între societatea civilă romă și diferitele structuri naționale este esențială. Trebuie să insistăm asupra acestui lucru și să încercăm să îmbunătățim cooperarea dintre ONG-urile locale și cele reprezentate central.

Acest proiect este finanțat prin FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENT DG EMPL N. VS/2017/0468.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar operatorul de fond nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.