Nr. proiect: 2017-3-DE04-KA135-015832

Perioada: februarie 2018 – iulie 2020

Buget: 142.290,02 EUR

 

Obiective principale:

Pe parcursul a 30 de luni ( în perioada februarie 2018 – iulie 2020), proiectul „YES to Volunteering!” (acronim oficial YeToVo! ) va dezvolta în continuare voluntariatul în cadrul rețelei YesForum prin organizarea de activități ale Serviciului European de Voluntariat dedicate tinerilor cu mai puține oportunități, și asigurarea sustenabilității proiectului prin 3 training-uri de personal.  Prin urmare, această inițiativă va consolida rezultatele proiectului EVS4ALL precedent, participând la noua inițiativă a UE, Corpul European de Solidaritate. Pentru a atinge aceste obiective, proiectul va fi coordonat de către YesForum, o rețea de organizații de tineret și sociale care se angajează să ajute tinerii vulnerabili din întreaga Europă și se va baza pe parteneri care împărtășesc aceeași dedicare în lucrul cu tinerii defavorizați. Aceasta va implica o combinație echilibrată de organizații deja experimentate în SEV și organizații potențiale ale SEV care doresc să înceapă să participe la programele de voluntariat, pentru a aduce noi actori cu expertiza relevantă în lucrul cu tinerii dezavantajați în acest domeniu.

Activități generale:

Proiectul „YES to Volunteering!” va combina implementarea activităților SEV în cadrul parteneriatului său cu 3 training-uri de personal, aceste activități contribuind la calitatea lor reciprocă.

Activități SEV:

„YeToVo!” se va concentra, în primul rând, pe implementarea activităților de calitate ale SEV datorită schimbului de voluntari între organizațiile partenere. Activitățile vor fi dedicate tinerilor cu șanse reduse, cu un mix de 8 mobilități SEV pe termen scurt și 9 pe termen lung în România, Germania, Franța, Grecia, Italia, Olanda și Marea Britanie, pentru a adapta fiecare activitate profilului voluntarilor.

Punerea în aplicare a acestor activități SEV va avea două faze:

Faza 1: Organizațiile SEV cu experiență, care au deja acreditările relevante, vor implementa mai întâi activitățile SEV începând cu anul 2018.

Faza 2: Organizațiile potențiale ale SEV, după ce au primit acreditările relevante grație instruirii și sprijinului acordat prin intermediul primelor training-uri ale personalului, vor implementa, la rândul lor, activitățile SEV începând cu primul semestru al anului 2019.

Voluntarii SEV, pe lângă activitățile lor din cadrul organizațiilor gazdă, vor participa, de asemenea, la training-urile personalului care vor fi organizate în timpul plasării lor. În acest fel, training-urilor personalului vor include și contribuția directă a tinerilor, deoarece voluntarii SEV își vor împărtăși experiențele, așteptările, dorințele și comentariile în calitate de voluntari cu personalul partenerilor în timpul întâlnirilor. Pe de altă parte, oferirea acestor oportunități de învățare tinerilor voluntari SEV va avea un impact aparte în conștientizarea situației altor tineri europeni, cunoașterea partenerilor implicați, înțelegerea conceptului de seminarii și dezvoltarea cunoștiințelor comune, participând la întâlnirile organizate.

Formarea personalului se va face prin intermediul a 3 training-uri, de-a lungul celor 2 ani de implementare, având ca scop:

 • Consolidarea capacităților organizațiilor deja implicate în componenta SEV a programului Erasmus +;
 • Oferirea organizațiilor potențiale ale SEV, de instruire și sprijin indispensabil de care au nevoie pentru a-și începe implicarea în această activitate.

În plus față de cele 3 traininguri de personal, YesForum va oferi sprijin permanent tuturor partenerilor pentru a ajuta, pe de-o parte organizațiile potențiale ale SEV în procesul de solicitare și primire a acreditării SEV și în pregătirea și implementarea primelor activități ale SEV în 2019, iar pe de altă parte, facilitarea tranziției de la SEV la Corpul European de Solidaritate, a organizațiilor cu experiență relevantă în domeniu.

 

Coordonator: YesForum – Germania

Parteneri

  • Asociația Nevo Parudimos – România
  • Go Foundation – Olanda
  •  Zefiro Cooperativa – Italia
  •  The Inclusion Network – Marea Britanie
  •  IB Berlin-Brandenburg – Germania
  •  Stiftung Ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg – Germania
  •  KEK IEKEP – Grecia

Acest proiect este Co-Finanțat de către programul Erasmus+ al Comisiei Europene.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

Hello everybody, My name is Nadja, I’m 18 years old and I come from Germany. After my graduation, I wanted to take the opportunity to go abroad and broaden my horizon, so I decided to do a European Voluntary Service in Romania. This program offers me the chance to gather new experiences in culture and language. My responsibilities in Nevo Parudimos include the coordination of a Youth Center, in which we develop daily activities with youngsters. Beside that, I love to travel around and discover new places.

Nadja’s blog