Asociaţia Nevo Parudimos în parteneriat cu Cooperativa Sociala Stranaidea, care consortiul format din: Coopetiva la Valdocco, Cooperativa Liberitutti, Associazione Italiana Zingari OggiAssociazione Terra del FuocoCrucea Roşie italiana implementeaza proiectul „La Città Possibile, Actiuni in favoarea populatiei de etnie roma” finanţat din partea Primăriei oraşului Torino cu sprijinul Ministerului de Internedin Italia.

Scopul proiectului este de a sprijini familiile rome care au trait in campurile ilegale construite in orasul Torino in zona Lungo Stura Lazio într-un proces de intergrare socială în Italia sau in Romania, in cazul familiilor care doresc să se întoarcă în România.

Proiectul a fost demarat in 2013 si va continua pana in 2016 cu posibiliatea prelungirii lui.

Activitatile proiectului sunt implementate in Italia si Romania si constau in:

In Italia:

– initial s-a facut un recensamant al cetatenilor romi care traiesc in baracile amplasate ilegal in diferite zone ale orasului in special cele din zona Lungo Stura Lazio

– in faza a doua s-a realizat un set de criterii pe baza carora au fost selectate familiile implicate in program

– s-a demarat programul care conta in consilierea initiala a beneficiarilor urmata de luarea unei decizii legata de programul in care va fi inclusa care putea fi:

 1. curs de limba,
 2. curs de formare profesionala
 3. sprijin pentru inchirierea unei locuite cu chiria subventionata sau nu de proiect
 4. relocare intr-o locuinta subventionata cu familia si includerea in celelalte programe
 5. consilierea si orientarea profesionala a membrilor familiilor beneficiare
 6. cautarea unor oportunitati de angajare a membrilor familiilor beneficiare
 7. posibilitatea relocarii familiilor in mici ferme cu teren in apropiere de Torino unde sa inceapa sa faca agricultura
 8. Una din acţiunile în care sunt implicate familiile de romi din Lungo Stura Lazio este posibilitatea de a se repatria voluntar şi de a fi asistati în Romania in procesul de reinsertie sociala la intoarcerea lor acasa pe o perioada de pana la sase luni.
 9. posibilitatea repatrierii voluntare a familiilor in Romania si oferirea unui suport pentru initierea unei afaceri familiale

In Romania:

 • consilierea si orientarea pentru gasirea unui loc de munca
 • oferierea posibilitatii urmarii de cursuri de calificare
 • angajarea pe o perioada de sase luni pentru a realiza experienta necesara in vederea accesarii mai usoare a unui loc de munca
 • sprijin in vederea reinsertiei sociale a familiilor beneficiare ( la scoala, la medicul de familie, primarie…)
 • oferirea de sprijin in vederea initierii unei afaceri familiale
 • oferirea de suport din partea unei echipe locale din Romania pentru initiativele persoanelor repatriate care sa conduca la independenta financiara si asigurarea unui trai decent in Romania

Aspectele importante de mentionat in cadrul activitatilor proiectului sunt:

 • Alegerea voluntară din partea persoanei care beneficiază de interventie a tipului de interventie de care va beneficia
 • Posibilitatea de sprjinire a procesului de integrare în Romania prin o contributie initială de bunuri sau servicii
 • Construirea în/cu România a unei rețele de asociații alocate pe diferite teritorii disponibile să proiecteze cu noi intervenții de incluziune socială
 • Colaborarea dintre nucleul Rom, l’RTI responsabilă de acompaniament și organizația gazdă a proiectului specific de repatriere care să țină cont de capacitățile și așteptările beneficiarilor și de susținerea la realizarea acestui plan în Romania
 • Recunoașterea economică a organizațiilor române implicate în coproiectare și în monitorizarea căilor de repatriere.

Munca cu beneficiarii are mai multe etape:

 1. Etapa de observare cand au loc discutii cu membrii familiei, se obtin informatii despre calificarea acestoira, situatia din Romania, trecutul in campul muncii, situatia copiilor si a familiei extinse
 2. Etapa identificarii solutiilor si a incadrarii familiei in una din categoriile de beneficiari: cand se decide daca va urma un proces/program de reinsertie in Italia sau se va intoarce acasa
 3. Etapa contractarii: faza in care se realizează un contract între persoana care reprezintă familia beneficiară, lucrătorul social reprezentant al Primăriei din Torino (responsabil de caz) şi lucrătorul social al Asociatiei Nevo Parudimos, in cazul familiilor repatriate voluntar, unde sunt specificate drepturile şi obligaţiile fiecărei persoane implicate,
 4. Etapa implementarii contractului care dureaza 6 luni de la momentul repatrierii in cazul familiilor repatriate sau pana la 24 de luni in cazul familiilor care aleg sa ramana in Italia.
 5. Etapa de evaluare in care se evalueaza impactul activitatilor implementate

Inainte de repatriere in cazul familiilor care decid sa se intoarca in Romania se semneaza un contract de repatriere voluntara care contine unele clauze generale si unele clauze specifice in functie de specificul interventiei acordate pentru fiecare familie:

 • de exemplu pentru beneficiari: să nu aibe fapte de natură penala în timpul acestui proiect,
 • să colaboreze cu partenerul local din Romania, Asociaţia Nevo Parudimos la diferite activitaţi necesare pentru a atinge obiectivele reinserţiei sociale
 • să cheltuiasca alocaţia pentru autonomie în valoare de 300 de Euro lunar consultându-se cu responsabilul de proiect pentru strictul necesar al familiei sale,
 • să comunice orice schimbare în situaţia familială care poate incide în contractul de autonomie,
 • totodata se specifica ca lucratorul social al Asociaţiei Nevo Parudimos are obligaţia de a monitoriza realizarea activităţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor de reinserţie socială,
 • de a înmâna persoanei asistate suma de 300 Euro lunar, transferată de coordonatorii proiectului iar în cazul în cazul în care nu există oportunităţi de angajare să înmâneze beneficiarului suma destinată subvenţiei de angajare, sub forma de alocaţie pentru autonomie,
 • să participe la o evaluare a parcursului de autonomie (o dată pe lună) cu toţi reprezentanţii proiectului, să evalueze şi să implementeze împreună cu persoana repatriată eventualele schimbări în contractul de autonomie în caz că noua situaţie familială a beneficiarului o impune.
 • de asemenea obligaţiile coordonatorilor proiectului din Italia sunt: de a tranfera in fiecare lună prin intermediul cooperativei ,,Stranaidea,, suma destinată alocaţiei pentru autonomie după cum a fost stabilit în acordurile economice dintre asociaţiile partenere.
 • de a oferi asociatiei locale din Romania, Nevo Parudimos toate informatiile necesare pentru activitatile intreprinse de acestia
 • de a participa la evaluarile periodice a familiilor beneficiare
 • de a anunta orice schimbare aparuta in contractul de autonomie in prelabil atat asociatiei Nevo Parudimos cat si beneficiarilor

Asociatia Nevo Parudimos se coupa de sustinerea si suportul pentru reinsertie sociala a familiilor din Zona de vest a romaniei in special a celor din judetul Caras-Severin.

În prezent ne ocupam şi susţinem programul de reinserţie socială a 18 familii din diferite zone ale judeţului.

Pana in acest moment s-au incheiat procesul de repatriere pentru 4 famili.

În urma acestui proiect nu au întârziat să apară rezultate favorabile, de exemplu unii beneficiari sa-u angajat în diferite companii/agenţi economici iar în acest fel programul de reinseţie socială a beneficiat de un rezultat pozitiv, alte famili şi-au renovat locuinţele din tara cu banii primiţi din alocaţia lunară, iar o familie şi-a achiziţionat mai multe bovine si porcine urmând să îşi dezvolte o femă de familie cu intentia de a accesa în viitorul apropiat fonduri europene pentru dezvoltarea acesteia.

Pentru mai multe informatii despre acest proiect puteti contacta pe domnul Max Ferua, managerul general al initiativei la email: ferruam@lavaldocco.it   sau pe doamna Bîtea Adelina responsabila de proiect din partea asociatiei Nevo Parudimos la email: adelina251285@yahoo.com.

In data de 22.01.2016 Primaria Orasului Torino a organizat o conferinta cu scopul de a realiza o scurta evaluare a proiectului ,,La citta possibile” impreuna cu asociatiile partenere din Italia.

Asociatia Nevo Parudimos a fost reprezentata la acesta intalnire de Domnisoara Bitea Raluca Adelina care a fost responsabila de proiectul ,,La citta possibile”. Acesta a prezentat din perspectiva activitatilor in care a fost implicata asociatia noastra rezultatele pe care le-am avut si totodata a facut sugestii referitoare la imbunatatiri ce pot fi luate in considerare pentru proiecte similare viitoare

Parteneri

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

Data proiect

Aparitii in ziare

Publicatii din proiect