Lider proiect: Asociatia Nevo Parudimos

Nr proiect: Cod SMIS 2014+: 155895

Buget: valoare totală – 1.446.343,79 lei; valoarea totală nerambursabilă – 1.399.516,99 lei

Perioada: 15. 09.2022 – 30.11.2023

Parteneri: Asociatia Nevo Parudimos, Colegiul National Traian Lalescu Resita, Banat Media SRL

 

Asociația NEVO PARUDIMOS, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu COLEGIUL NAŢIONAL TRAIAN LALESCU, în calitate de partener 1 și BANAT MEDIA SRL, în calitate de partener 2, implementează în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2023 proiectul ,,Reșița, oraș educat și tolerant”.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

 • Creşterea participării copiilor din ZUM-uri la grădiniţă şi şcoală.
 • Creşterea capacităţii societații civile de a promova coeziunea și integrarea grupurilor vulnerabile din Reșița.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Creșterea accesului și participării la educație a 200 de copii din cartierele Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj din Reșița;
 • Îmbunătățirea calității procesului educațional în cele trei școli și 3 grădinițe unde studiază copii cartierelor Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj din Reșița;
 • Dezvoltarea unui set de 3 activități extrașcolare menite să crească atracția pentru școală și gradiniță a elevilor din cartierele Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj din Reșița;
 • Creșterea gradului de informare al părinților celor 200 de copii implicați în proiect din cartierele Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj;
 • Creșterea gradului de toleranță a locuitorilor orașului Reșița față de grupurile dezavantajate și în special față de locatarii cartierelor Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj;
 • Creșterea gradului de implicare în activități de voluntariat a locuitorilor orașului Reșița în special a celor din cartierele Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj;
 • Cele 5 comunități: Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj din Reșița conform SDL realizată de GAL Reșița sunt cele mai marginalizate zone din Orașul Reșița, locuitorii acestor comunități se confruntă cu situații de discriminare și excluziune în mod constant fiind și locuitorii cu cel mai scazut nivel de educație și cel mai mare grad de somaj din oraș.

În cadrul proiectului se vor implementa:

 1. Activități educaționale, școlare și extrașcolare pentru a crește calitatea procesului educațional, pentru a face școala mult mai atractivă pentru copiii din cele 5 comunități și pentru a îmbunătăți rezultatele și gradul de participare al copiilor la învățământ ;
 2. Activități de școală după școală;
 3. Acordarea de subvenții elevilor ( trusou de haine);
 4. Acordarea de mâncare pentru beneficiarii programului școală după școală;
 5. Activități de consiliere pentru copii și părinți;
 6. Activități de voluntariat pentru a crește coeziunea între membrii comunităților defavorizate și majoritatea populației orașului Reșița și totodată pentru a crește gradul de implicare în activități de voluntariat a tuturor locuitorilor orașului Reșița.

Proiectul are o valoare totală  de 1.446.343,79 lei din care  valoarea totală nerambursabilă de 1.399.516,99 lei, fiind cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Disclaimer

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României