Lider proiect: ERGO Network

Nume inițiativă: Roma Included in Social Europe’

Nr. proiect: 2021- 02

 

Sub egida CLLD (Dezvoltarea locală condusă de comunitate), o inițiativă pentru implicarea cetățenilor la nivel local în a răspunde activ la provocările sociale, de mediu și economice actuale și un instrument promițător pentru investiții în incluziunea romilor, Asociația Nevo Parudimos a organizat în anul 2021 mai multe activități.

Aceste activități ale asociației noastre sunt desfășurate în baza unui parteneriat pe care Asociația Nevo Parudimos îl are cu rețeaua europeană ERGO Network și implică mai multe evenimente care vizează în special asigurarea respectării drepturilor romilor și creșterea participării acestora la luarea deciziilor în comunitate.

În cadrul acestei colaborări, asociația Nevo Parudimos a organizat  în anul 2021 o serie de activități:

1. Curs de formare ce se adresează funcționarilor publici din Reșița(din cadrul DAS, Patrimoniu și Poliția Locală) implicați în activitățile care au ca și grup țintă populația de romi din oraș – training organizat la Brebu în 22.10.2021.

Acest program de formare a fost dezvoltat de rețeaua ERGO și testat în timpul unui curs de formare oferit pentru „Voice of Roma, Ashkali and Egyptians” („Vocea romilor, a ashkaliilor și a egiptenilor”) din Kosovo în 2020. Acesta face parte din programul anual de lucru al ERGO Network “Roma Included in Social Europe” („Romi incluși în Europa socială”) (RIISE), finanțat de Programul EaSI al Comisiei Europene.

În cadrul acestui training a fost utilizat un manual de bune practici de formare în domeniul combaterii antigipsismului destinat reprezentanților societății civile și funcționarilor publici care poate fi consultat AICI.

2. Oportunități de dezvoltare a organizațiilor ce promovează respectarea principiilor DLRC în România – întâlnire organizată la Timișoara în perioada 15-16 decembrie 2021

În cadrul acestei întâlniri au fost abordate următoarele teme de interes:

 • Stadiul implementării strategiilor DLRC
 • Oportunități de dezvoltare/ finanțare a inițiativelor ce promovează principiile DLRC la nivel local
 • Fondurile IPA, Programul CERV, Fondurile Norvegiene, PNRR, alte fonduri Europene
 • Oportunitatea dezvoltării unei rețele ce promovează principiile DLRC în zona de vest a României (Rural, Urban)
 • Rural Net – rețea de dezvoltare rurală în România
 • Bune practici și schimb de experiență între GAL-urile urbane/ rurale
 • CLLD, cooperarea între CJ/ Autorități publice și GAL-uri în programarea 2021-2027
 • Cooperarea între rural și urban în CLLD

3. Roma Forum – promovarea participării tinerilor – întâlnire organizată la Timișoara în perioada 17-18 decembrie 2021.

În cadrul acestei întâlniri au fost abordate următoarele teme de interes:

 • Oportunități pentru tinerii romi și oganizații de tineret Rome – Programele Erasmus plus și Corpul European de solidaritate
 • Politici naționale, regionale și locale care vizează tinerii și participarea acestora ANR
 • Oportunități de implicare și participare în activități internaționale ale tinerilor romi
 • Propunerile tinerilor Romi privind nevoile și interesul acestora în vedera creșterii participării și implicării
 • Oportunități și proiecte de viitor menite să dezvolte societatea civilă de tineret roma în România

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar operatorul de fond nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.