Lider proiect: ERGO Network

Nr. inițiativă: VP/2016/012/0037

Nr. parteneriat: VP/2013/0482

Perioada: 1 februarie 2017 – 30 noiembrie 2017

 

Sub egida CLLD (Dezvoltarea locală condusă de comunitate), o inițiativă pentru implicarea cetățenilor la nivel local în a răspunde activ la provocările sociale, de mediu și economice actuale și un instrument promițător pentru investiții în incluziunea romilor,

Aceste activități ale asociației noastre sunt desfășurate în baza unui parteneriat pe care Asociația Nevo Parudimos îl are cu rețeaua europeană ERGO Network și implică mai multe evenimente care vizează în special asigurarea respectării drepturilor romilor și creșterea participării acestora la luarea deciziilor în comunitate.

În cadrul acestei colaborări, asociația Nevo Parudimos a participat în anul 2017 la o serie de activități:

Întâlnire Roma Forum I București, 9-11 mai 2017, cu tema “Implicarea organizaţiilor non-guvernamentale ale romilor pentru pregătirea Preşedinţiei României a Consiliului Uniunii Europene.

Training Tecuci pentru actorii locali şi pentru echipele Grupurilor de Acţiune Locală pe tema Dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC) şi cum putem dezvolta accesul la fonduri disponibile prin programul LEADER pentru Rromi. Evenimentul a fost organizat în perioada 15-16 noiembrie 2017.

Întâlnire Roma Forum II București, 04-05.12.2017, în cadrul căruia au fost atinse următoarele aspecte:

  • Strategia Națională de Îmbunătățire a Situației Romilor. Acţiuni, programare, implementare
  • Preşedinţia României a Uniunii Europene – problematica romilor  pe agenda socială a  Uniunii Europene
  • Situația Programului CLLD – urban & rural în România (2017-2020)
  • Mobilizarea civica si organizarea comunitară a romilor- abordarea de jos în sus
  • Finanțările organizațiilor rome – stare, surse, blocaje și bune practice
  • Oportunități de finanțare: programe derulate în România
  • Programul Roma Versitas

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar operatorul de fond nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

Roma Forum I
Roma Forum II
Training Tecuci