Lider proiect: Asociația Centrul De Resurse Pentru Regenerare Urbană

Parteneri: Asociația Nevo Parudimos, Asociația Institutul Intercultural Timișoara

Perioada: 02.08.2021 – 31.03.2023

Buget: 249.289 EUR

Nr. proiect: ACF_8_MM_777

 

Asociația Nevo Parudimos, în calitate de partener, alături de Asociația Centrul De Resurse Pentru Regenerare Urbană și Asociația Institutul Intercultural Timișoara implementează în perioada 02.08.2021 – 31.03.2023 proiectul Dezvoltarea capacității civice a comunităților rurale prin capacitarea comunităților de romi din mediul rural finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 – Active Citizens Fund România

Proiectul abordează comunități rurale din județul Timiș în care comunitatea romă are o pondere relevantă, problemele acesteia influențând dezvoltarea generală a comunității.

Lipsa capacității de implicare civică locală a comunităților rome din mediul rural combinată deseori cu lipsa de capacitate generalizată a comunității și a autorităților publice locale, a dus la conservarea situației de excluziune și la perpetuarea problemelor comunităților rome

Discriminarea, locuirea incertă și insalubră, accesul redus la resurse de bază sunt doat câteva dintre obstacolele cu care se confruntă romii și care persistă în pofida strategiilor naționale si europene, acestea blocându-se la nivel rural din lipsă de suport, informare sau capacitatea redusă a autorităților de a le gestiona. Proiectul de față vizează 800 de persoane din localități rurale din județul Timiș în care comunitatea romă are o pondere relevantă, ceea ce face ca problemele cu care aceasta se confruntă să influențeze dezvoltarea generală a comunității.

Scopul proiectului este dezvoltarea capacității de implicare în procesul de luare a deciziilor pentru comunitățile rome rurale din județul Timiș printr-o abordare explicită dar nu exclusivă a problemelor cu care se confruntă aceste comunități.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Mobilizarea civică a 800 de persoane din mediul rural din localitățile din județul Timiș vizate de proiect într-o perioadă de 20 de luni printr-o abordare integrată în vederea îmbunătățirii relațiilor interetnice și facilitării integrării romilor, prin activități integrate cu adresabilitate general
  • Dezvoltarea educației civice printr-o abordare explicită dar nu excluzivă a comunităților rome din mediul rural din localitățile din județul Timiș vizate de proiect într-o perioadă de 20 de luni
  • Dezvoltarea structurii de implicare civică locală în localitățile din județul Timiș vizate de proiect într-o perioadă de 20 de luni printr-o abordare integrată a provocărilor legate de planul de activități, finanțare și dezvoltarea resursei umane a acestora

Proiectul este derulat de Asociația Centrul De Resurse Pentru Regenerare Urbană, în parteneriat cu Asociația Nevo Parudimos și Asociația Institutulintercultural Timișoara și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.289 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar operatorul de fond nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.