Lider proiect: ERGO Network

Nr. proiect: 2023-011

În 2023 Asociația Nevo Parudimos beneficiază de un grant din partea Rețelei ERGO finanțat prin Grantul Structural CERV nr. 101104354, pentru coordonarea Coaliției naționale pentru romi în România. În acest sens, în anul 2023 Asociația Nevo Parudimos implementează programului de lucru „Egalitate, Incluziune și Participare a romilor 2023”.

Încă din 2015, Nevo Parudimos coordonează activitățile Coaliției Naționale pentru romi și în fiecare an coordonează minim 2 întâlniri care au ca scop capacitarea Coaliției și creșterea cooperării dintre membrii rețelei Forumului Romilor. Împreună, coalițiile sunt compuse din peste 20 de ONG-uri de romi, care activează în diferite domenii din diferite părți ale României.

Întâlnire națională anuală de capacitare a societății civile „ROMA FORUM” organizată la București, în 06-07 iulie 2023.

În prima zi a întâlnirii s-au discutat teme precum: Rolul societății civile rome pentru Agenția Națională pentru Romi și Oportunități de finanțare pentru societatea civilă romă. De asemenea, au fost formulate recomandări pentru instituțiile relevante responsabile de finanțarea programelor pentru romi (ministere, ambasade, alți donori).

În 7 iulie 2023 au fost trecute în revistă și discutate aceste recomandări și și-a abordat tematica reflectării romilor în programele și inițiativele guvernamentale și cele ale donorilor privați.

La eveniment au participat, printre alții, Iulian Paraschiv (Agentia Națională pentru Romi), Tina Daragiu (Fundația Ruhama), Daniel Rădulescu (Asociația Sastipen), Eniko Katalin (Departamentul pentru Relații Interetnice), Cecilia Văduva (Punctul Național de Contact pentru Romi), Bogdan Paraschiv (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene).

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar operatorul de fond nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.