Prezentare generală

Începând cu data de 1 noiembrie 2010, Asociația Nevo Parudimos implementează, în calitate de partener, proiectul „A doua șansă, o nouă șansă”.
Proiectul este derulat de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, alături de Inspectoratul Școlar Judetean Bihor și Fundația Ruharma din Oradea.
[note]Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2, „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” ID 60909.[/note]
Proiectul se desfățoara pe o perioadă de trei ani. Scopul acestui proiect este acela de a preveni fenomenul de părăsire timpurie a școlii de către elevii aflați în situații de risc, din școlile celor două judete (Caraș-Severin și Bihor).
Bugetul acestui proiect este de 20.920.302,00 lei.

Obiective

 • Crearea unui cadru funcţional, de natură să asigure creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a resurselor umane
 • Dezvoltarea politicilor educaționale incluzive care să favorizeze accesul grupurilor vulnerabile la educație, atât la nivel județean (strategia de dezvoltare a celor două județe), cât și la nivel local (strategiile de dezvoltare locală a comunităților din cele două județe)
 • Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii a celor 2500 de elevi identificați a fi aflați în situatii de risc, din școlile celor doua județe
 • Reintegrarea in educație a 500 de persoane din cele două județe care au părăsit timpuriu/abandonat școala

Rezultate

 • Reintegrarea în educație a cel putin 500 de persoane care au părăsit timpuriu școala
 • Reducerea riscului de abandon școlar pentru cel puțin 2500 elevi, prin programe de tipul școala de după școală, gradinita estivală, consiliere și orientare
 • Reducerea riscului de neînsriere în clasa întâi la timp si creșterea interesului pentru școală, pentru un număr de cel puțin 600 de copii, ce vor fi cuprinși în 20 de Gradinițe estivale, organizate anual
 • Cel puțin 150 de reprezentanți ai autorităților publice locale vor fi informați în legătură cu sistemul de învățământ
 • Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor celor două județe în legătură cu importanța educației în dezvoltarea durabilă a societății
 • Funcționarea unor centre de resurse județene pentru programele de tipul școala de dupa școală, grădinița estivală și A doua șansă, care sa pună la dispoziția beneficiarilor materiale informaționale si nu numai, pentru o cât mai bună desfășurare a acestor programe
 • Funcționarea, în fiecare județ, a unui Centru de consiliere și sprijin pentru copii și părinți
 • Funcționarea a cel putin 30 de Grupuri de initiațivă locale în comunitățile unde se desfășoară proiectul
 • Acordarea unui număr de 600 d burse sociale, 200/an, pentru preșcolarii care vor începe școala și care provin din familii dezavantajate
 • Cel puțin 1600 de copii implicați in programele școala după școală
 • Cel puțin 1000 de parinti implicați in programele de Școala Părinților
 • Cel puțin1000 de copii beneficiari de intervenții inovative ale Centrelor de Consiliere și Sprijin Copii și Părinți, pentru reducerea abandonului școlar
 • Cel puțin 1600 de copii vor fi cuprinși în programul Școala după școală, organizat timp de doi ani