Prezentare generală

Asociaţia Nevo Parudimos  în perioada 19-25 aprilie 2010 a organizat o campanie al carui scop a fost prevenirea actelor de discriminare în rândul persoanelor din instituţii şi în rândul tinerilor. Campania a cuprins o componenta de informare si una de formare.

Informarea s-a desfasurat in scolile din judetul Caras-Severin iar formarea a cuprins instruirea a patru  grupuri: 25 de cadre didactice, 25 de elevi, 25 de studenţi şi 25 de poliţişti comunitari, aceasta avand loc la sediul Inspectoratului Scolar Caras Severin din Reşiţa, str. Ateneului nr. 1 in perioada 19-22 aprilie 2010. Ea a fiostrealizata de doi lectori din partea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, doamna Sorina Diana Ureche si domnul Stefan Ioan Vasilescu.

Prezenta campanie a facut parte din proiectul „Avem aceleasi drepturi” implementat de catre Asociatia Nevo Parudimos in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Judetului Caras-Severin, Casa Corpului Didactic Caras-Severin si Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, care a fost si cofinantator al proiectului.

Obiective

Prin activitatile desfasurate in cadrul proiectului ne-am propus sa creştem gradul de informare în rândul persoanelor din instituţii (educaţionale-cadre didactice; de pază şi ordine-poliţişti comunitari) şi în rândul tinerilor (elevi şi studenţi) referitor la cauzele şi efectele discriminării.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • prevenirea oricărei forme de discriminare în rândul persoanelor din instituţii (educaţionale-cadre didactice; de pază şi ordine-poliţişti comunitari) şi în rândul tinerilor (elevi si studenţi);
  • prevenirea atitudinilor intolerante şi discriminatorii faţă de ceilalţi;
  • implicarea tinerilor în promovarea diversităţii în societate.

Asociaţia Nevo Parudimos, promovează toleranţa, diversitatea şi egalitatea de şanse şi are ca scop diminuarea discrepanţelor de ordin economic, social si educaţional existente în societate, prin derularea de activităţi menite să promoveze, să monitorizeze  şi să apere respectarea drepturilor omului, crearea unor programe de mediere comunitară, de prevenire a prejudecăţilor faţă de romi şi de combatere a marginalizării sociale.