Prezentare generală

Proiectul Finanțările – o alternativă pentru școli este realizat de Asociația Nevo Parudimos în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, cu scopul de a dezvolta capacitatea școlilor de a  atrage fonduri extrabugetare.
Implicate în proiect sunt Școlile Nr. 1, 12 și 8 din Reșița. Fondurile necesare realizării proiectului sunt asigurate de Casa Corpului Didactic Caraș-Severin și de Asociația Nevo Parudimos.

Proiectul constă în realizarea a trei serii de formari, prin cursuri de formare destinate cadrelor didactice, în Management de proiect și strângere de fonduri.

Obiective

Cele mai importante obiective ale proiectului sunt dezvoltarea abilităților de management de proiect pentru cadrele didactice din școlile participante și dezvoltarea cunoștințelor în domeniul elaborarii cererilor de finanțare și creșterea gradului de informare, în legătură cu sursele de finanăare existente pe piață.

Rezultate

Până în prezent, sunt 8 proiecte elaborate și trimise spre finațare de către reprezentanții școlilor beneficiare. Două dintre aceste 8 proiecte au primit finanțare.

Școlile care doresc să fie cuprinse în acest proiect pot depune o cerere către Asociația Nevo Parudimos sau Casa Corpului Diactic, la care vor anexa o listă cu viitorii cursanți. În cel mai scurt timp, deponenții vor fi contactați de organizatorii cursurilor!