Lider proiect: Association For Community Development

Nr. proiect: 2015-2-HU02-KA205-001071

Perioada: iunie 2016 – octombrie 2017

Partener: Asociatia Nevo Parudimos

 

Inactivitatea învățată – Reducerea numărului de studenți ce renunță la învățământ din comunitățile dezavantajate cu ajutorul educației non-formale

Asociaţia Nevo Parudimos derulează proiectul Learned Inactivity prin programul Erasmus + (KA2 Strategic Partnership 2015-2-HU02-KA205-001071), în parteneriat cu Association For Community Development din Ungaria. Perioada de implementare a proiectului este din iunie 2016 – octombrie 2017.

Obiective

Obiectivul proiectului este acela de a realiza o analiză explorativă a procesului de abandon şcolar, în special asupra motivelor care determină tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 22 ani să părăsească timpuriu şcoala.

Proiectul este menit să caute și să creeze o metodă care poate ajunge la tineri și să îi ajute să nu abandoneze școala, să aibă o șansă și motivație de a învăța, astfel încât să ajungă să aibă un loc de muncă și să aibă condiții mai bune de viață.

Proiectul presupune realizarea unui studiu ştiinţific care să prezinte cauzele principale ale abandonului şcolar (al grupului ţintă), precum şi factorii care pot afecta comportamentul tinerilor din zone marginalizate în vederea reintegrării lor în sistemul educaţional prin folosirea unor metode pedagogice non-formale.

Grupuri țintă

Grupul țintă al proiectului nostru este reprezentat de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 22 de ani, care au părăsit școala înainte de absolvire din cauza situației lor de viață sau din cauza alegerilor făcute. Aceștia au decis să întrerupă studiile, pentru că nu au nicio experiență în mediul lor care să-i facă să ia o decizie diferită.

Reintegrarea grupului țintă va fi ajutat prin dezvoltarea și diseminarea unui set de instrumente și un material metodologic care se va acorda lucrătorilor în domeniul tineretului și experților pentru tineret.

Rezultate

– Cercetarea cu implicarea a 300 de tineri

– Ateliere metodologice

– Material metodologic

– 3 conferințe în toamna anului 2017 (în Ungaria, în Romania și în Belgia)

Diseminare

Activitățile de diseminare asigură vizibilitatea proiectului și promovarea programului. Procesul de diseminare este axat pe rezultatele proiectului, în special rezultatele cercetărilor și Manualul metodologic.

Grupul țintă de diseminare

– reprezentanți ai organizațiilor de tineret, lucrători de tineret din Ungaria, România și părțile interesate cartografiate de către baza de date cu părțile interesate la nivelul UE, utilizând rețeaua partenerilor UE

– domenii de reprezentanți ai tinerilor, domenii sociale la nivel local și național

– personalul instituțiilor de învățământ, profesori, factori de decizie în legătură cu domeniile sociale și de tineret

– personal, experți și reprezentanți ai furnizorilor de servicii sociale, rețelele de protecție a copilului, centre de îngrijire a familiei

– personalul instituțiilor de învățământ terțiar relevante

– personalul și reprezentanții organizațiilor de romi

– personalul și reprezentanții asociațiilor de părinți din instituțiile de învățământ

În afară de experți și profesioniști pe aceste domenii, publicul în general este de asemenea inclus în grupul nostru țintă; vă punem la dispoziție vizibilitate prin intermediul web, online și publicații de presă unde toată lumea poate fi informată. Rapoartele de diseminare vor fi elaborate în fiecare trimestru al proiectului ca strategie de urmare a rezultatelor proiectului.

Până în prezent, Asociaţia Nevo Parudimos a realizat etapa de cercetare exploratorie care a cuprins administrarea unui set de 150 de chestionare în comunităţile marginalizate din Reşiţa, precum şi efectuarea unui număr de 3 focus grupuri cu tineri din grupul ţintă, în special tineri romi. Cercetarea sociologică se desfăşoară după aceeaşi structură şi în Ungaria.

Rezultatele cercetării vor fi parte a unui studiu de cercetare comparativă ce va fi publicat la începutul anului 2017.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, Erasmus +, Acțiunea-cheie 2 / Parteneriat strategic.

Infromaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la Daniel Grebeldinger, manager de proiect România, grebeldingerdaniel@yahoo.com sau nevoparudimos@gmail.com

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.