Această activitate a asociației noastre este desfășurată în baza unui parteneriat pe care asociația Nevo Parudimos îl are cu rețeaua europeană ERGO Network și implică mai multe activități care vizează în special respectarea drepturilor romilor și creșterea participării acestora la luarea deciziilor în comunitate.

În cadrul acestei colaborări, asociația Nevo Parudimos a organizat  în anul 2017 o serie de activități:

  • Întâlnirea Roma Forum I (9-10 mai, București) cu tema „Implicarea ONG-urilor rome pentru Președinția României în UE în 2019″ la care au participat mai mult de 30 de ONG-uri de romi și la care au fost prezente peste 50 de persoane. În cadrul evenimentului, oficialii Agenției Naționale pentru Romi, Punctul Național de Contact pentru Romi, Federația Națională a GAL-urilor, reprezentanți ai Fondului de Educație pentru Romi, Ministerul Ocupării Forței de Muncă și Universitatea Central Europeană au prezentat și abordat problemele romilor în discuții deschise și libere.
  • Întâlnirea Roma Forum II (4-5 decembrie, București) în care au fost abordate mai multe aspecte subliniate în Agenda de întâlnire cum ar fi: situația privind strategiile naționale ale romilor, implicarea ONG-urilor rome pentru Președinția României în UE în 2019, romii și oportunitățile de finanțare, implicarea tinerilor romi în mișcarea romilor. Mai mult de 35 de ONG-uri de romi au participat la întâlnire, fiind prezente peste 60 de persoane în cele două zile. Ministerul Victor Negrescu a prezentat agenda pregătirii președinției române și a invitat Forumul romilor să participe la toate reuniunile din 2018.
  • Două traininguri de formare la Urziceni și Tecuci unde a fost realizat un pachet de formare care vizează echipa de management a GAL-urilor și autoritățile locale roma și non-roma ca beneficiari viitori ai GAL-urilor. Acest pachet de formare cuprinde două părți pentru 20 de GAL-uri: incluziunea socială și comunicarea eficientă în relația cu comunitatea romă / GAL, dezvoltarea strategică a zonei GAL-urilor având în vedere câțiva factori: educația socială și economică.

În urma acestor traininguri mai mult de 40 de GAL-uri și-au îmbunătățit capacitatea de a lucra cu persoanele de etnie romă în procesul CLLD. De asemenea, s-a lucrat la realizarea unui manual și pachet de training pentru creșterea accesului la fonduri.

  • A fost realizat un studiu care reprezintă practic un instrument de implicare a comunităților de romi în monitorizarea CLLD (Community-led local development – Dezvoltarea locală condusă de comunitate). Cercetarea (quality audit) evaluează măsura în care GAL-urile implică romii în cele patru faze ale strategiilor de dezvoltare locală: pregătirea, planificarea strategică, punerea în aplicare și evaluarea.
  • Echipa asociației a participat la Stakeholder Workshop (16 mai 2017 Bruxelles) pe tema „Creșterea calității vieții în zona locală”.

Scopurile înglobate de toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului pe anul 2017 au fost următoarele:

  • Dezvoltarea societății civile rome în zonele rurale pentru a deveni mai activă la nivel local și regional.
  • Determinarea Coaliției (Grupul Național de Lucru) în a fi operațională și funcțională în susținerea comunităților de romi
  • Creșterea vizibilității persoanelor de etnie romă în calitate de parteneri, factori de decizie și beneficiari.
  • Utilizarea fondurilor UE pentru incluziunea romilor, care să aibă un impact calitativ mai bun și o monitorizare calitativă constantă.

Ca și concluzii, s-a constatat că este necesară informarea și formarea constantă a societății civile rome pentru ca aceasta să poată deveni un adevărat partener de dialog pentru GAL-uri cu scopul de a crește implicarea romilor în procesul de dezvoltare locală.

De asemenea, este necesar să se lucreze constant la punerea în aplicare a principiilor CLLD (Community-led local development – Dezvoltarea locală condusă de comunitate) și la modul în care aceste principii sunt înțelese pentru creșterea calității vieții comunităților de romi din zonele rurale / urbane.

Toți participanții la cursurile legate de CLLD subliniază faptul că informațiile primite și oportunitatea de a se întâlni cu reprezentanții comunității de romi au fost foarte utile.

Reuniunea națională, precum și întâlnirile locale cu echipele GAL-urilor au fost considerate un succes, deoarece atât organele naționale, cât și actorii locali au nevoie de o voce mai puternică și mai organizată a comunității de romi.

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.