Prezentare generală

Schimbul de experiență în domeniul incluziunii tinerilor romi și cei cu dizabilități, utilizarea de Internet în activități de tineret „(ERDI) este un proiect realizat între două ONG-uri care au o istorie de parteneriat mai lungă, care s-a dezvoltat până acum în cadrul mai multor proiecte “Tineret în acțiune împreună”. Acest proiect va fi o mobilizare între doi lucrători de tineret Grebeldinger Daniel din România și Szentpetery Elemer din Ungaria.

Scopul acestui proiect este de a susține mobilitatea și schimburile de lucrători de tineret, cu scopul de a promova dobândirea de noi abilități și competențe, în scopul de a îmbogăți profilul ca profesioniști în domeniul tineretului.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:
 • A da posibilitatea a doi lucrători de tineret din România și Ungaria, de a experimenta o realitate diferită de lucru într-o altă țară;
 • A oferi posibilitatea a doi lucrători de tineret din România și Ungaria, de a obține o mai bună înțelegere a dimensiunii europene a muncii în domeniul tineretului;
 • A îmbunătăți competențele profesionale, interculturale și lingvistice a doi lucrători de tineret din România și Ungaria;
 • A promova schimbul de experiențe și abordări pentru munca de tineret și educație non-formală în Europa;
 • A contribui la dezvoltarea unor parteneriate mai puternice și de mai bună calitate între organizațiile de tineret din România și Ungaria.
Obiectivele legate de doi muncitori tineri implicați în mobilități sunt:
 • A spori cunoștințele cu privire la modul de lucru cu grupuri de tineri romi pentru Szentpetery Elemer în cadrul acestui proiect
 • A spori cunoștințele despre modul de includere, pentru Szentpetery Elemer în timpul acestui proiect
 • A spori cunoștințele cu privire la modul de utilizare al internetului în munca de tineret pentru Grebeldinger Daniel în timpul acestui proiect
 • A spori cunoștințele cu privire la modul de lucru al persoanelor cu handicap pentru Grebeldinger Daniel în timpul acestui proiect
Obiectivele ONG-urilor implicate în proiect (Asociația Parudimos și Asociația Co efficient) sunt:
 • A crește capacitatea asociației Co efficient în dezvoltarea de proiecte de tineret pentru tinerii rromi în timpul acestui proiect.
 • A crește capacitatea asociației Co efficient în dezvoltarea de proiecte de incluziune în timpul acestui proiect.
 • A crește capacitatea Asociației Nevo Parudimos respectiv creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea de tineret în cadrul acestui proiect.
 • A crește capacitatea Asociației Nevo Parudimos în dezvoltarea de proiecte de tineret pentru tineri cu handicap în timpul acestui proiect.
Rezultate

Tinerilor de etnie rromă și persoanelor cu handicap din cadrul proiectelor de tineret, li se ofera posibilitatea de folosire a internetului și dreptul de a fi informați cu privire la alegerile europene din România, având ca beneficiari tinerii rromi din Ungaria, cărora li se vor spori cunoștințele despre instituțiile europene și alegerile europene din ambele comunități, având ca efect direct creșterea nivelului de implicare al tinerilor în viața comunității.

Parteneri

The Co efficient Association

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

Din activitati

Presa

Galerie foto

Publicatii