Lider proiect: Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România

Parteneri: Asociația Nevo Parudimos, Centrul Român de Politici Europene

Buget: 283.798,00 euro

Perioadă: 22.11.2021 – 21.11.2023

Nr. proiect: RO2020/ACF_7_MM_613

 

Asociația Nevo Parudimos, în calitate de partener, alături de Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România și Centrul Român de Politici Europene implementează în perioada 22 noiembrie 2021 -21 noiembrie 2023 proiectul ,,Capacitarea societății civile rome din mediul rural să devină partener egal în GAL-urile rurale”.

Proiectul nostru vizează capacitarea societății civile rome din mediul rural care să devină parteneri egali de dialog ai Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din mediul rural astfel încât problemele comunităților de romi din zona rurală a României să fie auzite, conștientizate și incluse în Strategiile de dezvoltare locală a GAL-urilor Rurale.
Totodată, acest proiect vizează capacitarea echipelor GAL și prin urmare a membrilor FNGAL pentru înțelegerea problematicii rome și includerea acesteia în strategiile de dezvoltare locală pentru perioada 2020-2027 a căror planificare va începe în 2021.

Cooperarea și colaborarea între GAL-uri și ONG-urile de romi vor fi o altă prioritate pe care o vizăm prin acest proiect, astfel încat pe viitor, prin activitățile de lobby și advocacy făcute de reprezentanții comunităților de romi (ONG-uri sau indivizi), problemele acestora să se regăsescă cât mai mult în măsurile finanțate de Strategiile GAL-urilor rurale.

În momentul de față, în România există 239 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL) care acoperă mai bine de 95% din suprafața rurală a României și orașe până în 20.000 de locuitori. Acestea implementează Strategii de Dezvoltare Locala (SDL) în toată România în valoare de aproximativ 635 de milioane de euro, aproximativ 8000 de proiecte. Conform datelor Bancii mondiale în România, majoritatea persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială locuiesc în zonele rurale.

Ca urmare a unei colaborări ce a început în 2014, FNGAL împreună cu Asociația Nevo Parudimos și CRPE a dezvoltat mai multe inițiative menite să crească incluziunea romilor în mediul rural și să îmbunătățească condițiile de viață ale acestora.

FNGAL, fiind o rețea de organizații care sunt donatori în mediul rural, consideră foarte importantă capacitarea atât a membrilor FNGAL, dar în special a organizațiilor de romi, pentru a deveni parteneri egali în planificarea, implementarea și evaluarea SDL-urilor astfel încât condițiile de viață ale romilor ce trăiesc în mediul rural să se îmbunătățească.

Prin acest proiect ne dorim să formăm reprezentanții comunităților de romi și ai societății civile Rome să devină actori activi și capabili să contribuie la realizarea și implementarea SDL-urilor implementate de GAL-uri.

Scopul proietului nostru este ca persoanele de etnie romă să devină parteneri egali implicați în dezvoltarea și implementarea SDL-urilor GAL-urilor rurale, problemele cu care se confruntă comunitățile de romi fiind regăsite ca priorități și măsuri în aceste SDL-uri.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Creșterea capacității unui număr de 420 de reprezentanți ai comunităților și ONG-urilor de romi din 7 regiuni din România ( fără Bucurelti, Ilfov) pentru o participare egală și echitabilă ce va duce la transformarea problemelor cu care se confruntă comunitățile de romi din mediul rural în priorități ale GAL-urilor pe perioada implementării proiectului
  2. Capacitarea echipelor și a membrilor celor 239 de GAL- uri din România (cel puțin 420 de persoane) astfel încât să crească gradul de acceptare, calitatea vieții si participarea reprezentaților comunităților de romi în planificarea și implementarea activităților GAL-urilor rurale pe perioada implementării proiectului.
  3. Creșterea cu 28 a numărului de ONG-uri de Romi din mediul rural, membre în GAL-uri, care înțeleg modul de funcționare al GAL-urilor, fac lobby și advocacy și promovează problemele cu care se confruntă comunitățile de romi pe agenda de discuție a echipelor GAL-urilor rurale.
  4. Dezvoltarea departamentului de romi, minorități și incluziune socială în cadrul FNGAL care să facă lobby și advocacy pentru incluziunea Romilor și a grupurilor vulnerabile în arealul GAL-urilor și dezvoltarea unei strategii de incluziune și participare a FNGAL.

Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt:

  • 420 de reprezentanți ai comunităților și ONG-urilor de romi din 7 regiuni din România selectați prin întâlniri față în față sau online de către cei 7 responsabili regionali, pe baza unui formular de aplicație si a unei recomandări din partea unui GAL
  • 420 de persoane angajate ale celor 239 de GAL-uri, sau membri ai acestora
  • cel putin 28 de ONG-uri de romi din 7 Regiuni din România
  • FNGAL care va avea o capacitate mult mai bună

Beneficiari indirecți vor fi toate comunitățile de romi din arealul GAL-urilor rurale din România, și nu numai:
– instituțiile publice locale și centrale, Ministerul Agriculturii și Autoritatea de management pentru programul LEADER care vor beneficia de cercetările realizate.

Proiectul este derulat de Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România în parteneriat cu Asociația Nevo Parudimos și Centrul Român de Politici Europene și beneficiază de o finanțare în valoare de 283.798,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Disclaimer

Această comunicare reflectă doar vederile autorului iar operatorul de fond nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.